Valsts valodas jautājumi

Sabiedrisko palīgu konsultācijas

Sabiedriskie palīgi bez atlīdzības līdzdarbojas Valsts valodas centra darbībā dažādos Latvijas reģionos, sniedzot konsultācijas par valsts valodas lietojumu publisk...