Valsts valodas jautājumi

Sabiedrisko palīgu konsultācijas

Sabiedriskie palīgi bez atlīdzības līdzdarbojas Valsts valodas centra darbībā dažādos Latvijas reģionos, sniedzot konsultācijas par valsts valodas lietojumu publisk...

1. Mutvārdu un elektroniskās konsultācijas par dažādiem latviešu valodas pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumiem. 2. Izziņas par citvalodu personvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā un personvārdu identifikāciju. 3. Lingvistiskie atzinumi un ekspertīzes jeb vārdu, teikumu vai teksta fragmentu skaidrojumi no valodas viedokļa.

1. Mutvārdu un elektroniskās konsultācijas par personvārdu pareizrakstību un atveidi, par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā atbilstoši literārās valodas n...