Mūžizglītība

Izglītības iestādes reģistrācija

Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglī...

Radioamatiera eksaminācija

VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi, eksāmena laiku un vietu izsludinot VAS ES tīmekļa vietnē (http://www.vases.lv/). Reflektanti raks...