Mūžizglītība

Ārstniecības personu resertifikācija

Resertifikācija tiek veikta pamatspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kas noteikta normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības...