Iesniegums iestādei, konsultācijas

Iesnieguma iesniegšana pašvaldībai

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu. Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašva...