Atskaites, pārskati, deklarācijas

Gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarācija, kuru iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk -VID), fiziskā persona deklarē savus taksācijas gada ienākumus, attaisnotos izdevumus,...

Ziņas par darba ņēmējiem

Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs) katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.