Atskaites, pārskati, deklarācijas

Saistošā izziņa par tarifu (SIT)

SIT ir izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersanta pieprasīj...

Rēķinu iesniegšana

Rīgas pašvaldības portālā www.eriga.lv autorizēti klienti var elektroniski iesniegt rēķinus par pašvaldības iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem (piegādēm). Lai jurid...

Stingrās uzskaites plombas

Apkalpojošam dienestam, kas veic kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkop...