Atskaites, pārskati, deklarācijas

Rēķinu iesniegšana

Rīgas pašvaldības portālā www.eriga.lv autorizēti klienti var elektroniski iesniegt rēķinus par pašvaldības iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem (piegādēm). Lai jurid...

Statistiska no Fizisko personu reģistra

Pakalpojums dod iespēju jebkurai personai uz motivēta pieprasījuma pamata pieprasīt un saņemt statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra. Statistika tiek g...

Deklarācija par ienākumu no kapitāla

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra: - ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ien...

Gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarācija, kuru iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk -VID), fiziskā persona deklarē savus taksācijas gada ienākumus, attaisnotos izdevumus,...