Lauksaimniecība, lauku attīstība, lauksaimniecības tehnika