Laika ziņas

Meteoroloģiskā radara informācija

Meteoroloģiskā radara informācija (piekļuve tiešsaistes režīmā visiem meteoroloģiskā radara produktiem vai noteikta meteoroloģiskā radara produkta abonēšana tiešsai...

Laikapstākļu prognozes

Meteoroloģisko prognožu Latvijai, noteiktām vietām Latvijā, Rīgas jūras līcim un Baltijas jūras centrālai daļai, Eiropas lielākajām pilsētām sagatavošana un piegāde...

Hidroloģiskās prognozes

Hidroloģiskās prognozes Pļaviņu HES, Ķeguma HES, Rīgas HES ūdenskrātuvēm. Ilgtermiņa palu perioda noteces klimatiskās prognozes. Ledus veidošanās, uzlūšanas un pava...

Aviācijas meteoroloģiskās prognozes

TREND nosēšanās prognoze; TAF prognoze lidlaukam; pacelšanās prognoze; SIGMET un AIRMET informācija Rīgas lidojumu informācijas rajonam; GAMET prognoze Rīgas lidoju...