Vēlēšanas

Vēlētāja paraksta apliecināšana

Pakalpojums nodrošina iespēju klātienē piedalīties parakstu vākšanā par vēlētāju iniciatīvām, kas tiek organizētas atbilstoši likumam "Par tautas nobalsošanu, liku...

Vēlēšanu apgabala maiņa

Pašvaldību vēlēšanu apgabalu veido katras pašvaldības administratīvā teritorija. Vēlētājs vēlēšanu apgabalu var mainīt uz vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājam pieder l...