Gaisa transports

Mācību kursa programmas apstiprināšana

Jauna mācību kursa programma tiek sertificēta atbilstoši sākotnējās sertificēšanas prasībām attiecīgajai mācību organizācijai. ATO drīkst uzsākt mācību kursa progr...

Lidojumu eksaminētāju sertificēšana

Sertificēts lidojumu eksaminētājs Civilās aviācijas aģentūras vārdā veic lidojumu apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmes pretendentu praktisko eksami...