Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Zemes ierīcības projekts ir atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākum...

ATIS dati par savām zemes vienībām

Portālā Kadastrs.lv var saņemt aktuālos Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datus par savā zemes vienībā esošām apgrūtinātajām teritorijām un objekt...