Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Dati no Būvinspektoru reģistra

Būvdarbu kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību atbilstoši kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības valsts kon...