Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Izziņa par jaunbūvi

Izziņa par jaunbūves nostiprināšanu. Iesniedzama īpašuma koloborēšanai Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Krāsu pase

Būvju fasādes krāsošanas darbu saskaņošanai.