Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)

Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts veikt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā, bet izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļauja...

Izziņa par apbūves iespējām

Informācijas iegūšanai par atļauto izmantošanu un apbūves iespējām zemesgabalā – atļauto izmantošanu, apbūves blīvumu, intensitāti, stāvu skaitu un citiem apbūves r...