Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Izziņa par būves neesību

Ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, Būvniecības valsts kontroles birojs pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda...

Izziņa par jaunbūvi

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvnie...

Piekļuve ekspluatācijas lietai

Pakalpojums nodrošina iespēju Būvniecības informācija sistēmā (BIS) piekļūt ekspluatācijas lietai, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcīb...

Izmaiņu veikšana būvprojektā

Pakalpojums attiecas uz būvprojekta izmaiņām, kas veiktas atbilstoši Būvniecības likuma 16.panta (22), t.i. izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risināj...