Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Būvprojektu saskaņojuma saņemšana

Būvprojekta saskaņojums, kas tiek saņemts, ja, pārbaudot iesniegto būvprojektu, tiek konstatēts, ka ir ņemtas vērā Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" izdota...