Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Būvatļaujas saņemšana

Ja plānojat veikt būvdarbus, ir nepieciešama būvatļauja. Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvni...

Būvju krāsojuma akceptēšana

Fasādi krāso un atjauno saskaņā ar Būvvaldē saskaņotu krāsu pasi vai ēkas būvprojektā akceptētu krāsojumu. Krāsu pasi drīkst realizēt pēc fasādes krāsojuma un mater...

Izziņa par būvniecības izmaksu indeksu

Būvdarbu izmaksu indekss (BII) raksturo izpildīto būvdarbu izmaksu līmeņa izmaiņas noteiktā laika periodā. Aprēķinot BII, tiek salīdzinātas izmantoto būvmateriālu c...