Ģeodēzija, kartogrāfija

Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana

Pēc būvju (ēku, inženierbūvju) izbūves pabeigšanas sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona, iesniedz Rīga...

Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana

Ģeotelpiskā informācija tiek izsniegta no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā uzturētajām ģeotelpisko datu kopām, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai t...

Kadastra kartes WFS tīmekļa pakalpe

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus vektordatu formātā, izmantojot Web Feature Service (WFS) tīmekļa pakalpi, kas nodroši...