Ģeodēzija, kartogrāfija

Kadastra kartes WFS tīmekļa pakalpe

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus vektordatu formātā, izmantojot Web Feature Service (WFS) tīmekļa pakalpi, kas nodroši...

Speciāla datu atlase un apstrāde

Pakalpojuma ietvaros atbilstoši pieprasījumam Valsts zemes dienests (VZD) veic speciālu datu atlasi un apstrādi no VZD uzturēto informācijas sistēmu aktuālajiem un...