Ģeodēzija, kartogrāfija

Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi

Papildus administrēšanas pakalpojumiem (http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/) Lauku atbalsta dienests saviem klientiem sniedz arī tādus pakalpojumus kā: Lauku bl...