Ģeodēzija, kartogrāfija

Kadastra kartes WFS serviss

Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā. Izmantojot WFS servisu, ikviens i...