Ģeodēzija, kartogrāfija

Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi

Papildus administrēšanas pakalpojumiem (http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/) Lauku atbalsta dienests saviem klientiem sniedz arī tādus pakalpojumus kā: Lauku bl...

Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana

Ģeotelpisko informāciju izsniedz, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai sākot no 2003.gada ir bijis izgatavots topogrāfiskais plāns un attiecīgā topogrāfiskā info...