Ģeodēzija, kartogrāfija

Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi

Papildus administrēšanas pakalpojumiem (https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs) Lauku atbalsta dienests saviem klientiem sniedz arī tādus pakalpojumus kā: Lauku blok...

Karšu Pārlūks

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Karšu Pārlūkā (5.versija) pieejama skatīšanai aktuālāka LĢIA uzturēta ģeoinformācija: • Pārskata kartes mērogā...

Ģeotelpiskie dati Atvērto datu veidā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Atvērtie dati — ģeotelpiskie dati, kuri brīvi pieejami bezmaksas un bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kurus var red...