Miršana

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts ir naudas pabalsts, kas paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai.

Miršanas reģistrācija

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, j...