Miršana

Miršanas reģistrācija

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, j...

Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās

Pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu. Pakalpojumu sarakstā ietilpst: 1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā...