Miršana

Miršanas reģistrācija

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, j...

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu: • darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai tā apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā; • bezdarb...

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksā mirušās sociāli apdrošinātās personas ģimenes locekļiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes...