Miršana

Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās

Pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu. Pakalpojumu sarakstā ietilpst: 1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā...

Miršanas reģistrācija

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, j...