Zivsaimniecība

Zvejas limitu piešķiršana

Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda zvejas darbībām vēlamos zvejas limitus. Pašvaldība, ņemot vērā tai MK noteik...

Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma saņemšana. Nepieciešams zvejošanai Rīgas jūras līcī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.