Konsulārie pakalpojumi

Repatriācija

Izskatīt un pieņemt lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu, izsniegt uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pilsoņiem), sni...

Izziņu izsniegšana

Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas...