Apliecības, izziņas par personu, pases

Vārda, uzvārda vai tautības maiņa

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz ve...