Profesionālā izglītība

Uzņemšana izglītības iestādē

Uzņemšana (vietu piešķiršana): - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); - pamatizglītības iestādē; - vispārējās vidējās izglītības iestādē; - speciālās izglīt...

Profesionālā vidējā izglītība

Jelgavas Mūzikas vidusskola īsteno trešajam kvalifikācijas līmenim atbilstošas licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās...