Nodevas, nodokļi

NĪN atvieglojumu saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros pared...

Skaidras naudas deklarācija

Jebkurai fiziskai personai, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, ir pie...

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Iesniegums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, kuru nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID), lai saņemtu nepieciešamo atbalstu...