Nodevas, nodokļi

NĪN atvieglojumu saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros pared...

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Iesniegums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, kuru nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID), lai saņemtu nepieciešamo atbalstu...