Invaliditātes pakalpojumi

Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana

Aizsargātajam lietotājam (trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar...