Tiesu ekspertīze

Mācību lekcija

Pakalpojuma ietvaros norisinās mācību lekcija par tiesu medicīnisko ekspertīzi (izņemot lekciju medicīniska un juridiska profila augstskolas studentiem), pēc juridi...

Trasoloģiskā ekspertīze

Cilvēka ķermeņa pēdu (izņemot daktiloskopiskās pēdas), apavu un apģērbu pēdu, cilvēka kustību un iemaņu pēdu trasoloģiskā izpēte. Rīku, instrumentu, iekārtu, mehāni...

Šāviena pēdu ekspertīze

Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm. Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un...

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Transportlīdzekļu reljefo identifikācijas zīmju (VIN, produkcijas numuru, motoru identifikācijas numuru) izpēte, ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas...