Tiesu ekspertīze

Rokrakstu ekspertīze

Rokrakstā izpildītu tekstu, ierakstu un parakstu izpēte. Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, administrat...

Rakstītā teksta lingvistiskā izpēte

Latviešu valodā rakstīta teksta valodas analīze un autora noteikšana. Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā...

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Transportlīdzekļu reljefo identifikācijas zīmju (VIN, produkcijas numuru, motoru identifikācijas numuru) izpēte, ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas...

Informācijas tehnoloģiju apskate

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu kriminālprocesā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma lietā vai civilprocesā, vai pēc personas iesnie...

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

Datoros, serveros, pārnēsājamos elektroniskās informācijas nesējos, mobilajos tālruņos un plaukstdatoros, skimeros un citās automatizētās datu apstrādes sistēmās un...

Trasoloģiskā ekspertīze

Cilvēka ķermeņa pēdu (izņemot daktiloskopiskās pēdas), apavu un apģērbu pēdu, cilvēka kustību un iemaņu pēdu trasoloģiskā izpēte. Rīku, instrumentu, iekārtu, mehāni...

Autotehniskā ekspertīze

Ceļu satiksmes negadījumu (tai skaitā uzbraukums gājējam) izpēte, sadursmes (uzbraukuma) vietas un mehānisma noteikšana, kustības parametru noteikšana, izmantojot a...