Tiesu ekspertīze

Mācību lekcija

Pakalpojuma ietvaros norisinās mācību lekcija par tiesu medicīnisko ekspertīzi (izņemot lekciju medicīniska un juridiska profila augstskolas studentiem), pēc juridi...

Semināru zāles noma

Pakalpojums tiek sniegts personām, kas vēlas organizēt apmācību, kursus vai lasīt lekcijas ar tiesu ekspertīzi saistītos jautājumos.

Eksperta konsultācija

Pakalpojumu sniedz Valsts tiesu ekspertīžu biroja kompetencē esošajās specialitātēs (lūdzam skatīt papildus informāciju www.vteb.gov.lv). Ja pakalpojumu sniedz ā...

Eksperta amata kandidāta apmācība

Pakalpojumu sniedz Valsts tiesu ekspertīžu biroja kompetencē esošajās specialitātēs (lūdzam skatīt papildus informāciju www.vteb.gov.lv) tiesu eksperta sertifikāta...

Trasoloģiskā ekspertīze

Cilvēka ķermeņa pēdu (izņemot daktiloskopiskās pēdas), apavu un apģērbu pēdu, cilvēka kustību un iemaņu pēdu trasoloģiskā izpēte. Rīku, instrumentu, iekārtu, mehāni...

Šāviena pēdu ekspertīze

Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm. Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un...

Rokraksta, paraksta ekspertīze

Rokrakstā izpildītu tekstu, ierakstu un parakstu izpēte. Ja ekspertīzi veic ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpoju...

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Transportlīdzekļu reljefo identifikācijas zīmju (VIN, produkcijas numuru, motoru identifikācijas numuru) izpēte, ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas...