Tiesu ekspertīze

Trasoloģiskā ekspertīze

Cilvēka ķermeņa pēdu (izņemot daktiloskopiskās pēdas), apavu un apģērbu pēdu, cilvēka kustību un iemaņu pēdu trasoloģiskā izpēte. Rīku, instrumentu, iekārtu, mehāni...

Šāviena pēdu ekspertīze

Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm. Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un...

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Transportlīdzekļu reljefo identifikācijas zīmju (VIN, produkcijas numuru, motoru identifikācijas numuru) izpēte, ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas...

Rokraksta, paraksta ekspertīze

Rokrakstā izpildītu tekstu, ierakstu un parakstu izpēte. Ja ekspertīzi veic ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpoju...

Semināru zāles noma

Pakalpojums tiek sniegts personām, kas vēlas organizēt apmācību, kursus vai lasīt lekcijas ar tiesu ekspertīzi saistītos jautājumos.