Tiesu ekspertīze

Trasoloģiskā ekspertīze

Cilvēka ķermeņa pēdu (izņemot daktiloskopiskās pēdas), apavu un apģērbu pēdu, cilvēka kustību un iemaņu pēdu trasoloģiskā izpēte. Rīku, instrumentu, iekārtu, mehāni...

Šāviena pēdu ekspertīze

Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm. Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un...

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Transportlīdzekļu reljefo identifikācijas zīmju (VIN, produkcijas numuru, motoru identifikācijas numuru) izpēte, ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas...

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

Datoros, serveros, pārnēsājamos elektroniskās informācijas nesējos, mobilajos tālruņos un plaukstdatoros, skimeros un citās automatizētās datu apstrādes sistēmās un...

Datu atjaunošana civilprocesā

Datoros, serveros, pārnēsājamos elektroniskās informācijas nesējos, mobilajos tālruņos un plaukstdatoros, skimeros un citās automatizētās datu apstrādes sistēmās un...