Pasažieru pārvadājumi

Dobeles novada izglītojamo pārvadājumi

Pašvaldība organizē izglītojamo pārvadājumus un sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem un pirmsskolas obligātās izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kas māc...

Licences kartītes saņemšana

Nepieciešams pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.