Pasažieru pārvadājumi

Skolēnu transporta izdevumu kompensācija

Tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par nokļūšanu izglītības iestādē un atgriešanos dzīvesvietā 100% apmērā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vi...