Tiesa, tiesību aizsardzība

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos: • Saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai. • Viena vecāka atsev...

Tiesu eksperta resertifikācija

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz pieteikumu par tiesu eksperta resertifikāciju, izskatot un izvērtējot iesniegtos dokumentus 15 dienu laikā pieņem lēmumu par...

Tiesu eksperta sertifikācija

Tiesu ekspertam sertifikāts ir nepieciešams, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā varētu veikt tiesu ekspertīzes.

Tiesvedības gaita

Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt datus par interesējošas lietas tiesvedības gaitu, norādot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru.

Tiesu kalendāri

Portāla sadaļā "Tiesu kalendāri" lietotājiem pieejama informācija par tiesās nozīmētajām tiesas sēdēm.

Tiesvedības datu monitorings

Pakalpojums nodrošina iespēju uz portāla lietotāja e-pasta adresi saņemt informatīvu paziņojumu par izmaiņām lietās, kurās konkrētais lietotājs ir tiesvedības proce...

Tiesu e-veidlapas

Portālā nodrošināta iespēja lejupielādēt, aizpildīt, kā arī izdrukāt elektroniskas civilprocesa, administratīvā procesa un kriminālprocesa veidlapas.