Tiesa, tiesību aizsardzība

Aizgādnības statusa iegūšana

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Rokraksta ekspertīze

Personas identifikācija pēc rakstīta teksta vai paraksta, viltota rokraksta teksta vai paraksta konstatēšana

Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.