Augkopība

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd ir iespējams pieteikties šādiem pasākumiem: Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības n...

Lauku vēsture

Dažādas valsts institūcijas, kontrolējot normatīvo aktu prasību izpildi, pieprasa lauksaimniekiem uzrādīt dažādu veidu informāciju par apsaimniekotajiem laukiem....

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķ...