E-pakalpojums pieejams Rīgas valstspilsētas un Daugavpils pilsētas pašvaldībās.

 

Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.