E-pakalpojums pieejams Rīgas valstspilsētas un Daugavpils pilsētas pašvaldībās.

 

nformējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Koku ciršanas atļauja

 • Nosaukums: Koku ciršanas atļauja
 • Īss apraksts: Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Īss nosaukums: EP212
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP212-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju