E-pakalpojums šobrīd nav pieejams. Lūdzu, meklēt informāciju par pakalpojumu pašvaldības mājas lapā.

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 • Nosaukums: Koku ciršanas atļaujas izsniegšana
 • Īss apraksts: Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas pilsētas dome
 • Īss nosaukums: EP212
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Pašvaldību saraksta izgūšana
  2. Lietotāja profila datu izgūšana
  3. E-pakalpojuma uzsākšana
  4. Palīgdatu izgūšana
  5. Iepriekš iesniegto vai uzsākto e-pakalpojuma pieteikumu saraksta izgūšana
  6. Darbības ar datnēm
  7. E-pakalpojuma pieteikuma saglabāšana un iesniegšana pašvaldībā
  8. E-pakalpojuma pieteikuma precizēšana
  9. E-pakalpojuma melnraksta izveide un ar to saistītās darbības
  10. Darbības ar maksājumiem
  11. E-pakalpojuma pieteikuma formas konfigurācija, lai uzsāktu e-pakalpojumu
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP212-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju