E-pakalpojuma lietošanas instrukcija:

1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.  Pēc iepazīšanās ar pakalpojuma procesa aprakstu uzklikšķina uz pakalpojuma nosaukuma pie simbola "e".
2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas  "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".
3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, atzīmējot iepazīšanos ar e-pakalpojuma izpildes formas informāciju un uzklikšķinot uz pogas "Tālāk".
4. Tiek atvērtas datu attēlošanas tabulas, kurās ir redzama informācija par lietotājam piederošiem  mājas (istabas) dzīvniekiem un iespējām pārņemt vai noraidīt īpašumtiesības.
5. Lietotājam ir iespēja uzklikšķināt uz pogas „Atjaunināt sarakstu”, kurā no mājdzīvnieku reģistra iegūs jaunākos datus par īpašumtiesībām.
6. Lai pārreģistrētu lietotājam piederoša mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesības uz citu personu,  sarakstā pie attiecīgā mājas (istabas) dzīvnieka atzīmē  darbību „Mainīt īpašnieku” un uzspiež uz pogas "Tālāk".
6.1. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievadforma, kurā ir jānorāda:
• Īpašumtiesību nodošanas datums. Īpašumtiesības nav iespējams nodot ar nākotnes datumu.
• Jaunā īpašnieka vārds;
• Jaunā īpašnieka uzvārds;
• Jaunā īpašnieka personas kods.
6.2. Pēc datu ievadīšanas nospiež pogu „Tālāk”.
6.3. Tiek attēlota datu apstiprināšanas ekrāna forma. Lai apstiprinātu mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu, nospiež pogu „Tālāk”. Ja, ievadot informāciju, parādījies ziņojums par kļūdu, ir nepieciešams nospiest pogu „Atpakaļ” un ievadīt korektu informāciju.
7. Lai pārņemtu mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesības no citas personas, sarakstā pie attiecīgā mājdzīvnieka atzīmē darbību „Pieņemt”.
7.1. Tiek atvērta datu apstiprināšanas ekrāna forma. Lai apstiprinātu mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību pārņemšanu, nospiež pogu „Tālāk”.
8. Lai atteiktu mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību pārņemšanu no citas personas, sarakstā pie attiecīgā mājas (istabas) dzīvnieka atzīmē  darbību „Atteikt”.
8.1. Tiek atvērta datu atteikšanas ekrāna forma. Lai apstiprinātu mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību pārņemšanas noraidīšanu, nospiež pogu „Tālāk”.
9. Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par apstiprinātajiem vai noraidītajiem datiem. Nospiediet pogu „Tālāk”, lai pārietu uz e-pakalpojuma uzsākšanas ekrāna formu, kurā ir redzams mājdzīvnieku, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības, saraksts un mājdzīvnieku, kuru īpašumtiesības iespējams iegūt, saraksts.
10. Pēc informācijas apstiprināšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas „Pabeigt pakalpojumu”.
11. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.