Lietotie termini:

  • Dzīvnieka īpašnieks — juridiska vai fiziska persona, kurai pieder dzīvnieks;
  • Dzīvnieka turētājs — juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas dzīvnieks;
  • Dzīvnieku patversme — speciāli aprīkota vieta, kur izmitina izķertos, atsavinātos un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušos dzīvniekus;
  • Mājas (istabas) dzīvnieki — suņi, kaķi, mājas (istabas) seski. Turpmāk tekstā mājdzīvnieki.

  E-pakalpojuma lietošanas instrukcija:

  • Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites – „Reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki un notikumu reģistrācija”.
  • Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar kādu no portālā Latvija.lv pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem. Piemēram – eID, eParaksts, eParaksts mobile vai citu.
  • Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu. Lietotājam ir jāuzklikšķina uz pogas „Uzsākt” un tālāk jāatzīmē iepazīšanās ar e-pakalpojuma izpildes formas informāciju un jāuzklikšķina uz pogas „Tālāk”.
  • Tiek atvērta e-pakalpojuma ekrānforma ar informāciju par lietotājam piederošiem un/vai turētajiem mājdzīvniekiem. Ekrānformā var tikt attēloti divi atsevišķi mājdzīvnieku saraksti:
   • saraksts ar mājdzīvniekiem, kuriem ir uzsākta īpašnieka vai turētāja maiņa, kura šim e-pakalpojuma lietotājam ir jāpabeidz. Ja lietotājam šādu mājdzīvnieku nav, tad šis saraksts ekrānformā netiek attēlots;
   • saraksts ar mājdzīvniekiem, kuriem e-pakalpojuma lietotājs ir īpašnieks un/vai to turētājs. šis saraksts tiek attēlots vienmēr. Gadījumā, ja lietotājam nav reģistrētu mājdzīvnieku, tiek attēlots paziņojums „Nav atrasti atbilstoši mājdzīvnieki”.
  • Dzīvnieku sarakstos par katru mājdzīvnieku tiek attēlota tā suga, vārds un statuss (vai darbība, kas ir jāveic lai pabeigtu īpašnieka vai turētāja maiņai). Mājdzīvniekam var tikt attēloti šādi statusi:
   • pie īpašnieka – pamatstatuss mājdzīvniekam, kuram ir reģistrēts īpašnieks. Statusam iekavās var būt pievienots apakš statuss „Uzsākta īpašnieka maiņa” vai „Uzsākta turētāja maiņa”;
   • pazudis – dzīvnieka atrašanās vieta nav zināma;
   • atrasts – dzīvniekam ir īpašnieks un tas ir atrasts, bet neatrodas pie īpašnieka;
   • bez īpašnieka – dzīvnieks atrodas patversmē un tam nav reģistrēts īpašnieks;
   • izslēgts pēc adreses maiņas (uz ārzemēm) – dzīvniekam ir norādīta turēšanas adrese, kas atrodas ārpus Latvijas;
   • ievietots patversmē – dzīvniekam ir īpašnieks, bet pašreizējā brīdī dzīvnieks atrodas kāda konkrētā dzīvnieku patversmē (parasti notiek tad, ja dzīvnieks ir atrasts, bet sakontaktēt īpašnieku vai turētāju neizdodas).
  • Lietotājam ir iespēja uzklikšķināt uz pogas „Atjaunot sarakstu”, lai no mājdzīvnieku reģistra iegūtu jaunākos datus par mājdzīvniekiem abos sarakstos.
  • Lai apskatītu detalizētu informāciju par konkrētu mājdzīvnieku un veiktu ar to kādu no darbībām, nepieciešams noklikšķināt uz konkrētā mājdzīvnieka. Atvērsies dzīvnieka detalizētās informācijas sadaļa, zem kuras ir lauks, kurā var izvēlēties ar dzīvnieku veicamo darbību. Dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņas saraksta gadījumā, virs dzīvnieka detalizētās informācijas sadaļas ir izvietotas spiedpogas ar iespēju apstiprināt vai noraidīt veicamo darbību.
  • Dati, kas ir redzami par mājdzīvnieku detalizētās informācijas sadaļā:
   • mikroshēmas numurs – mājdzīvniekam implantētās mikroshēmas numurs;
   • īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kura ir mājdzīvnieka pašreizējais īpašnieks;
   • turētājs – fiziska vai juridiska persona, kurai dzīvnieka īpašnieks ir nodevis turēšanā dzīvnieku;
   • šķirne – mājdzīvnieka šķirne;
   • dzimums – mājdzīvniekam norādītais dzimums s- sieviešu, v- vīriešu;
   • krāsa – mājdzīvnieka apmatojuma krāsa vai krāsu kombinācija;
   • dzimis – mājdzīvnieka dzimšanas datums;
   • turēšanas adrese – adrese, kurā tiek turēts mājdzīvnieks;
   • dokumenta numurs – mājdzīvnieka pases/apliecības numurs;
   • vakcinācija pret trakumsērgu – informācija par vakcināciju pret trakumsērgu ar tās derīguma termiņu;
   • sterilizācija – informācija par mājdzīvnieka sterilizāciju;
   • piezīmes – lauks var saturēt dažādu papildinformāciju par mājdzīvnieku.
  • Atvērtajā e-pakalpojuma ekrānformā, kurā redzama informācija par lietotājam piederošiem un/vai turētajiem mājdzīvniekiem, ar katru dzīvnieku individuāli var veikt šādas darbības (pieejamo darbību kopums ir atkarīgs no dzīvnieka statusa):
   • mainīt īpašnieku;
   • mainīt turētāju;
   • mainīt turēšanas adresi;
   • reģistrēt pazušanu/atgūšanu (atgūšana - notikums, kad dzīvnieks ir atdots īpašniekam);
   • reģistrēt dzīvnieka nāvi.
  • Veicot īpašnieka vai turētāja maiņu, jaunajam īpašniekam/ jaunajam turētājam 14 dienu laikā ir jāapstiprina uzsāktā īpašnieka/turētāja maiņa. Ja 14 dienu laikā netiks apstiprinātā īpašnieka maiņa – uzsāktā darbība tiks anulēta.
  • Beigt darbību e-pakalpojumā ir iespējams uzklikšķinot uz pogas „Iziet no e-pakalpojuma”.
  • Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas laiku būs pieejama izvēlnē „Mana Latvija.lv” sadaļā „Manas darbības portālā → Veikto darbību vēsture”.