Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

  • Nosaukums: Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Lauksaimniecības datu centrs
  • Īss nosaukums: EP157
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP157-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju