E-pakalpojuma "Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi" lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla Latvija.gov.lv lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto e-pakalpojumu. Lai saņemtu e-pakalpojumu, Lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. 1. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot “Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem” un izvēloties autentifikācijas veidu. 2. E-pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un, noklikšķinot pogu „Turpināt”, pārejot uz nākamo soli. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī, noklikšķinot pogu „Atpakaļ”, vai pārtraukt e-pakalpojumu, nospiežot pogu "Pārtraukt e-pakalpojumu", vai iziet no portāla, nospiežot pogu “Iziet no portāla”. 3. E-pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti. 4. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda persona, par kuru informācija tiks pieprasīta, kā arī laukos "Datums no" un "Datums līdz" jānorāda laika periods, par kuru vēlaties saņemt datus. Visērtāk to darīt, noklikšķinot uz kalendāra, kas atrodas pie datu ievades lauka. Periods nedrīkst būt lielāks par 1 gadu. Lai turpinātu veikt pieprasījumu, noklikšķina pogu "Pieprasīt atskaiti". 5. Pēc datu pieprasījuma tiek atvērta e-pakalpojuma ekrānforma, kurā Lietotājs tiek informēts par atskaites sagatavošanas ilgumu. Nepieciešamības gadījumā pieprasīto atskaiti var turpināt, noklikšķinot pogu "Turpināt", vai atcelt ar pogu "Atcelt". Lietotājs rezultātu saņem ar aizturi, šis e-pakalpojums ir asinhrons. 6. Apstrādāto pieprasījumu iespējams aplūkot kopējā "Pieprasījumu sarakstā". Pieprasīto rezultātu var atvērt ar pogu "Skatīt". 7. Ja tiek konstatēta datu neatbilstība, aicinām vispirms sazināties ar ārstniecības iestādi vai aptieku, kurā saņemts pakalpojums vai zāles. Vairāk informācijas: www.vmnvd.gov.lv vai sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru pa informatīvo tālruni 80001234. 8. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto tehnisku problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot saitē Latvija.gov.lv/Content/Kontakti (rakstot uz saitē norādīto epastu vai zvanot).