E-pakalpojuma "Medicīnas pakalpojumu izmaksas" lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto e-pakalpojumu.

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu  Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu https://latvija.lv/epakalpojumi/ep128;

b) Noklikšķinot uz saites „Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jānoklikšķina pogu "Tālāk".

2. E-pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un, noklikšķinot pogu „Turpināt”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī noklikšķinot pogu „Atpakaļ”.

3. E-pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

4. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma, kurā jānorāda persona, par kuru informācija tiks pieprasīta, kā arī jānorāda laika periods, par kuru vēlaties saņemt datus laukos "Periods no" un "Periods līdz". Visērtāk to darīt, noklikšķinot uz kalendāra, kas atrodas pie datu ievades lauka. Periods nedrīkst būt lielāks par 1 gadu. Lai turpinātu pieprasījuma veikšanu, noklikšķina pogu "Turpināt".

5. Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta ekrānforma. Lietotājs rezultātu saņem bez aiztures, šis e-pakalpojums ir sinhrons. Lietotājs var atvērt detalizētāku informāciju par saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksām, noklikšķinot uz saraksta rindas pogu “Skatīt”.

6. Pēc informācijas saņemšanas, e-pakalpojumu iespējams pabeigt, rezultātu formā noklikšķinot pogu "Beigt".

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (“Mana darba vieta”) sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000).

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejams pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.