Saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksas

  • Nosaukums: Saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksas
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājam ir iespēja pieprasīt informāciju par valsts apmaksāto saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksām par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām. Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi valsts E-veselības sistēmā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Nacionālais veselības dienests
  • Īss nosaukums: EP128
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP128-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju