1.    E-pakalpojuma "Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude" (turpmāk –E-pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla "www.latvija.lv" lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.
2.    E-pakalpojuma turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC).
3.    E-pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no IeM IC Ieroču reģistra un Licenču un sertifikātu reģistra un no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra.
4.    Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.
5.    Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.
6.    Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".
7.    Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu " Iepazinos ar norādīto informāciju ", un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".
8.    Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.
9.    Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Tālāk”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.
10.    E-pakalpojmā ir iespēja izvēlēties, kuru no aktivitātēm veikt pakalpojuma ietvaros:
a.    Iegūt uzziņu no ieroču reģistra un Licenču, atļauju un sertifikātu reģistra
b.    Veikt gāzes pistoles (revolvera) reģistrāciju;
c.    Veikt gāzes pistoles (revolvera) pārreģistrāciju. Pievēršam uzmanību, ka gāzes ieroča pārreģistrācijas procesa pabeigšanai, personai, kura iegādājās ieroci, tas jāapstiprina e-pakalpojuma sadaļā "Gāzes ieroča pārreģistrēšanas pabeigšana";
d.    Apskatīt uzsāktās gāzes ieroča pārreģistrācijas;
e.    Apskatīt pabeigtās gāzes ieroča pārreģistrācijas
11.    Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.