Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude

  • Nosaukums: Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina fiziskai personai normatīvajos aktos paredzēto datu izgūšanu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošā „Licenču, atļauju un sertifikātu reģistra” un „Ieroču reģistra”, kā arī veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Īss nosaukums: EP108
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP108-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju