1. E-pakalpojuma "Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla "https://latvija.gov.lv" lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto Pakalpojumu.

 2. Šis e-pakalpojums pieejams visiem vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla https://latvija.gov.lv lietotājiem.

 3. Atverot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla sākumlapu, jāuzklikšķina uz sadaļas „E-pakalpojumi” – tiek attēlots e-pakalpojumu saraksts.

 4. Detalizēta informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites „Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu”.

 5. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešama autentifikācija, izmantojot e-parakstu, eID vai internetbankas autentifikācijas līdzekli.
 6. Lai uzsāktu e-pakalpojumu „Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu” jāuzklikšķina uz saites „Uzsākt e-pakalpojumu”.

 7. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

 8. Ja lietotājam nav uzturlīdzekļu lietas, tiks radīts paziņojums, ka dati par uzturlīdzekļu lietu (-ām) nav atrasti.

 9. Sadaļā „Lietu saraksts” pieejama informācija par pakalpojuma lietotāja uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā iesniedzējs un to statusiem.

 10. Sadaļā „Lietu saraksts”, izvēloties un uzklikšķinot uz uzturlīdzekļu lietas numura, tiek sniegta detalizēta informācija par izvēlēto uzturlīdzekļu lietu „Lietas dati”.

 11. Sadaļā „Iesniedzēja kontaktinformācija”, nepieciešamības gadījumā, iesniedzējs var mainīt kontaktinformāciju. Nospiežot pogu „Mainīt”, izvēlētajās uzturlīdzekļu lietās tiks aktualizēta iesniedzēja kontaktinformācija.

 12. Informāciju iespējams mainīt gan šai lietai, gan vairākām lietām vienlaicīgi. Lai mainītu kontaktinformāciju, vispirms ar izvēles rūtiņu palīdzību ir jāatzīmē, kurās uzturlīdzekļu lietās nepieciešams mainīt informāciju.

 13. Pēc lietu atzīmēšanas var mainīt bankas konta informāciju, tālruni vai e-pastu. Pēc attiecīgās informācijas izmainīšanas ir jānospiež blakus esošā poga „Mainīt”.

 14. Sadaļā „Informācija par bērniem”, izvēloties lēmuma numuru un uzklikšķinot uz saites, ir iespējams apskatīt pēdējo pieņemto lēmumu uzturlīdzekļu lietā.

 15. Sadaļā „Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām”, izvēloties laika periodu logā „Datums no”, logā „Datums līdz”, nospiežot pogu „Atjaunot”, iespējams saņemt informāciju par uzturlīdzekļu izmaksām. Lai izveidotu informāciju PDF formātā, jānospiež poga „Izveidot PDF”.

 16. Nospiežot pogu „Atpakaļ”, notiks atgriešanās iepriekšējā formā. Visas formas sadaļas iesējams savērst un izvērst ar attiecīgo saišu palīdzību „Savērst”, „Izvērst”.

 17. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas “Beigt”.

 18. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.