1. Lai saņemtu e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot “Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, nospiediet pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.
Tūristu mītnes reģistrācija
3. Tūristu mītņu saraksts
3.1. Ja Jūs par nevienu tūristu mītni vēl neesat reģistrējies kā nodevas maksātājs, šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja uzsākt jaunas tūristu mītnes reģistrāciju, izvēloties iespēju “Jaunas tūristu mītnes reģistrācija”.
3.2. Ja Jūs jau esat reģistrējies kā nodevas maksātājs par vienu vai vairākām tūristu mītnēm, šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja uzsākt jaunas tūristu mītnes reģistrāciju, izvēloties iespēju “Jaunas tūristu mītnes reģistrācija”, kā arī Jums ir pieejams Jūsu jau reģistrēto tūristu mītņu saraksts. Šajā sarakstā par katru tūristu mītni attēlots tās unikālais kods, nosaukums un par konkrēto mītni maksājamā nodevas summa vai par to veiktā nodevas pārmaksa. Virs visu tūristu mītņu saraksta redzama par visām reģistrētajām tūristu mītnēm maksājamā nodevas kopsumma.
3.3. Tūrisma mītņu sarakstā, spiežot “+” ikonu, Jūs varat veikt tālākās darbības ar jau reģistrētu tūristu mītni:
3.3.1. labot tūristu mītnes datus;
3.3.2. paziņot par tūristu un atpūtnieku uzņemšanas pārtraukšanu vai paziņot par tūristu un atpūtnieku uzņemšanas atsākšanu, ja tūristu un atpūtnieku uzņemšana tūristu mītnē ir bijusi pārtraukta;
3.3.3. iesniegt jaunu pārskatu par tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un atpūtniekiem;
3.3.4. apskatīt jau iesniegtos pārskatus par tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un atpūtniekiem;
3.3.5. apskatīt tūristu mītnei piesaistītos objektus, kā arī pievienot jaunus objektus vai dzēst piesaistītos objektus.
4. Personas dati
Šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja papildināt vai precizēt no portāla https://latvija.gov.lv Jūsu lietotāja profila datiem nolasīto kontaktinformāciju saziņai tūrisma nodevas jautājumos. Ja Jūs pakalpojumu izpildāt juridiskas personas vārdā un Jums vēl nav izveidota e-adrese, lūdzu, izveidojiet e-adresi, lai saziņai ar Jums tūrisma nodevas jautājumos būtu iespējams izmantot e-adresi.
5. Tūristu mītnes dati
Šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja norādīt informāciju par tūristu mītni:
5.1. brīvi izvēlēts tūristu mītnes nosaukums;
5.2. tūristu mītnes adrese, izvēloties no meklēto adrešu saraksta;
5.3. tūristu mītnes veids, izvēloties no saraksta;
5.4. kopējais tūristu mītnē pieejamais gultasvietu skaits;
5.5. tūristu mītnes statuss:
5.5.1. “Darbojas 01.01.2023”, ja tiek reģistrēta tūristu mītne, kas savu darbību uzsākusi līdz 01.01.2023.;
5.5.2. “Jauna”, ja tiek reģistrēta tūristu mītne, kas savu darbību uzsākusi pēc 01.01.2023., un datums, kad tūristu mītnē uzsākta tūristu uzņemšana;
5.6. tūristu un atpūtnieku uzņemšanai izmantojamie kadastra objekti (ēkas, telpu grupas, zemes vienības) un platības, ja tūristu un atpūtnieku uzņemšanai netiek izmantota visa ēkas vai telpu grupas platība. Tūristu mītnes objektus iespējams pievienot trīs dažādos veidos:
5.6.1. izvēloties no autentificētajam lietotājam (fiziskai vai juridiskais personai) piederošo objektu saraksta;
5.6.2. meklējot pēc objekta adreses;
5.6.3. meklējot pēc pilna objekta kadastra apzīmējuma.
6. Priekšskatījums
Šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja pirms informācijas iesniegšanas aplūkot un pārbaudīt ievadītos tūrisma mītnes datus. Pēc priekšskatījuma aplūkošanas Jūs varat izvēlēties iepriekš ievadītos datus iesniegt, atcelt datu ievadi vai doties soli atpakaļ, lai labotu ievadītos datus.
Atpūtnieku un tūristu uzņemšanas pārskats
7. Tūristu mītņu saraksts
7.1. Ja Jūs par nevienu tūristu mītni vēl neesat reģistrējies kā nodevas maksātājs, šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja uzsākt jaunas tūristu mītnes reģistrāciju, izvēloties iespēju “Jaunas tūristu mītnes reģistrācija”.
7.2. Ja Jūs jau esat reģistrējies kā nodevas maksātājs par vienu vai vairākām tūristu mītnēm, šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja uzsākt jaunas tūristu mītnes reģistrāciju, izvēloties iespēju “Jaunas tūristu mītnes reģistrācija”, kā arī Jums ir pieejams Jūsu jau reģistrēto tūristu mītņu saraksts. Šajā sarakstā par katru tūristu mītni attēlots tās unikālais kods, nosaukums un par konkrēto mītni maksājamā nodevas summa vai par to veiktā nodevas pārmaksa. Virs visu tūristu mītņu saraksta redzama par visām reģistrētajām tūristu mītnēm maksājamā nodevas kopsumma.
7.3. Tūrisma mītņu sarakstā, spiežot “+” ikonu, Jūs varat veikt tālākās darbības ar jau reģistrētu tūristu mītni:
7.3.1. labot tūristu mītnes datus;
7.3.2. paziņot par tūristu un atpūtnieku uzņemšanas pārtraukšanu vai paziņot par tūristu un atpūtnieku uzņemšanas atsākšanu, ja tūristu un atpūtnieku uzņemšana tūristu mītnē ir bijusi pārtraukta;
7.3.3. iesniegt jaunu pārskatu par tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un atpūtniekiem;
7.3.4. apskatīt jau iesniegtos pārskatus par tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un atpūtniekiem;
7.3.5. apskatīt tūristu mītnei piesaistītos objektus, kā arī pievienot jaunus objektus vai dzēst piesaistītos objektus.
8. Pārskata dati
Šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja norādīt informāciju par izvēlētajā mēnesī konkrētajā tūristu mītnē uzņemto tūristu un atpūtnieku skaitu. Ar nodevu apliekamo pavadīto nakšu skaits un tūrisma nodevas apmērs tiek automātiski aprēķināti atbilstoši norādītajiem datiem un nav rediģējami.
9. Priekšskatījums
Šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja pirms informācijas iesniegšanas aplūkot un pārbaudīt ievadītos pārskata datus. Pēc priekšskatījuma aplūkošanas Jūs varat izvēlēties iepriekš ievadītos datus iesniegt, atcelt datu ievadi vai doties soli atpakaļ, lai labotu ievadītos datus.
Atpūtnieku un tūristu uzņemšanas pārtraukšana
10. Tūristu mītņu saraksts
10.1. Ja Jūs par nevienu tūristu mītni vēl neesat reģistrējies kā nodevas maksātājs, šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja uzsākt jaunas tūristu mītnes reģistrāciju, izvēloties iespēju “Jaunas tūristu mītnes reģistrācija”.
10.2. Ja Jūs jau esat reģistrējies kā nodevas maksātājs par vienu vai vairākām tūristu mītnēm, šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja uzsākt jaunas tūristu mītnes reģistrāciju, izvēloties iespēju “Jaunas tūristu mītnes reģistrācija”, kā arī Jums ir pieejams Jūsu jau reģistrēto tūristu mītņu saraksts. Šajā sarakstā par katru tūristu mītni attēlots tās unikālais kods, nosaukums un par konkrēto mītni maksājamā nodevas summa vai par to veiktā nodevas pārmaksa. Virs visu tūristu mītņu saraksta redzama par visām reģistrētajām tūristu mītnēm maksājamā nodevas kopsumma.
10.3. Tūrisma mītņu sarakstā, spiežot “+” ikonu, Jūs varat veikt tālākās darbības ar jau reģistrētu tūristu mītni:
10.3.1. labot tūristu mītnes datus;
10.3.2. paziņot par tūristu un atpūtnieku uzņemšanas pārtraukšanu vai paziņot par tūristu un atpūtnieku uzņemšanas atsākšanu, ja tūristu un atpūtnieku uzņemšana tūristu mītnē ir bijusi pārtraukta;
10.3.3. iesniegt jaunu pārskatu par tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un atpūtniekiem;
10.3.4. apskatīt jau iesniegtos pārskatus par tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un atpūtniekiem;
10.3.5. apskatīt tūristu mītnei piesaistītos objektus, kā arī pievienot jaunus objektus vai dzēst piesaistītos objektus.
11. Tūristu mītnes pārtraukšanas dati
Šajā pakalpojuma solī Jums ir iespēja norādīt datumu, kurā atpūtnieku un tūristu uzņemšana tūristu mītnē ir pārtraukta.