1. E-pakalpojuma "Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Vispārīga informācija par Pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz Pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, lietotājs autentificējas, izmantojot internetbankas, droša elektroniskā paraksta (eParaksts) vai elektroniskās identifikācijas karti (eID) autentifikāciju, atvērot sadaļu „Mana darba vieta” un uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, vai Pakalpojuma formā uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt Pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pakalpojuma izpilde ir veicama secīgi pa soļiem – norādot prasīto informāciju vienā solī un uzklikšķinot uz pogas „Turpināt”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī ar pogu „Atpakaļ”.

7. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti.

8. Pakalpojuma izpildi ir iespējams pārtraukt, uzklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties sadaļu „Pārtraukt pakalpojumu”  pakalpojuma formas apakšējā daļā.

9. Par Pakalpojuma izpildes gaitā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma formas apakšējā daļā, uzklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties sadaļu „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

10. Pēc autentifikācijas tiek atvērta forma „Veicamā darbība” (1.solis), kurā jāizvēlas informācijas veids, kuru vēlaties iesniegt Veselības inspekcijai (turpmāk - Inspekcija).

11. Ja izvēlēta darbība „Iesniegt ūdensapgādes sistēmas precizēto informāciju”:

11.1. Formā „Ūdensapgādes sistēma” (2.solis) izvēlieties ūdensapgādes sistēmu no piedāvātā saraksta un apstipriniet, ka ir izvēlēta atbilstošā ūdensapgādes sistēma.

11.2. Formā „ŪAS precizētie dati” (3.solis) ievadiet ūdensapgādes sistēmas precizēto informāciju (precizējiet vismaz vienu ūdensapgādes sistēmas datu vērtību).

12. Ja izvēlēta darbība „Iesniegt dzeramā ūdens monitoringa rezultātus”:

12.1. Formā „Monitoringa programma” (2.solis) ievadiet Inspekcijas piešķirto numuru monitoringa programmai, atbilstoši kurai veikts dzeramā ūdens monitorings un nospiediet pogu „Pieprasīt”. Apstipriniet, ka ir izvēlēta atbilstošā monitoringa programma.

12.2. Formā „Monitoringa rezultāti” (3.solis) ievadiet testēšanas pārskata informāciju, nospiežot pogu „Pievienot testēšanas pārskatu” – no piedāvātā saraksta izvēlieties laboratoriju, kurā veikta dzeramā ūdens kvalitātes pārbaude; testēšanas pārskata numuru; parauga ņemšanas datumu; parauga ņemšanas vietu; rezultātu iesniegšanas termiņu; piezīmes, ja nepieciešams. Ievadiet rezultātu vērtības un piezīmes, ja nepieciešams. Pēc datu ievadīšanas saglabājiet tos, nospiežot pogu „Saglabāt”. Ja nepieciešams, precizējiet datus, nospiežot pogu „Labot” vai „Dzēst”. Ievadiet rezultātu vērtības no vairākiem testēšanas pārskatiem, ja nepieciešams, nospiežot pogu „Pievienot testēšanas pārskatu”.

13. Formā „Pielikumi” (4.solis) pievienojiet pielikumus (katru ne lielāku kā 3MB) , ja nepieciešams, un ievadiet pielikuma aprakstu. Atļautie datņu formāti: .doc, .docx, .odt, .pdf, .xlsx, .xls, .jpg, .gif, .png., .tif, .jpeg, .raw,.ods, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx., .rar, .zip, .tiff, .txt, .rtf.

14. Formā „Kontaktinformācija” (5.solis) norādiet kontaktpersonas datus un kontakta informāciju.

15. Formā „Kopsavilkums” (6.solis) pārbaudiet iesniedzamo datu saturu un iesniedziet tos Inspekcijai, nospiežot pogu „Iesniegt datus”.

16. Pēc veiksmīgas datu iesniegšanas formā „Apstiprinājums” (7.solis) saņemsiet:

16.1. Apstiprinošu paziņojumu, ka Jūsu dati ir iesniegti Inspekcijai;

16.2. Pakalpojuma reģistrācijas numuru, ar kuru dati ir reģistrēti Inspekcijā;

16.3. Iesniegtās informācijas apkopojumu PDF formātā.

17. Ja vēlaties saņemt informāciju par citiem Inspekcijas e-pakalpojumiem, kas varētu būt Jums saistoši, uzklikšķiniet uz saites „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai” vai „Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam”.

18. Ja vēlaties turpināt Pakalpojumu un sagatavot jaunu informāciju, nospiediet pogu „Sākt e-pakalpojumu no jauna”. Ja vēlaties veikt citas darbības Portālā, nospiediet pogu „Turpināt citu darbību”.