1. Pēc autentificēšanās jānorāda, vai iesniegums tiek sniegts par sevi vai citu personu. Ja iesniegums ir par citu personu, jānorāda tās personas dati un pārstāvniecības veids.
2. Jāizvēlas, vai tiek turpināts aizpildīt iesnieguma melnrakstu vai tiek veidots jauns iesniegums.
3. Jānorāda adrese, uz kuru sūtāma apliecība.
4. Ja VDEĀVK rīcībā nav aktuālas fotogrāfijas vai arī nepieciešams to mainīt, jāpievieno personas fotoattēls JPG formātā, kas nepārsniedz 1 MB un 1582x2041 pikseļu lielumu.
5. Sagatavotie dati jāiesniedz VDEĀVK.