1. Par e-pakalpojumiem un pakalpojumu aprakstiem

Vai portālā ir pieejami visu iestāžu e-pakalpojumi?

Šobrīd sadaļā „E-pakalpojumi” ir pieejami 46 e-pakalpojumi, kas realizēti sadarbojoties ar valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm (turpmāk – iestādēm). Savukārt portāla sadaļā "Pakalpojumu katalogs" tuvākajā laikā būs pieejami visu iestāžu realizētie e-pakalpojumi.

Kā ērtāk „Pakalpojumu katalogā” atrast sev vēlamo pakalpojumu?

Lai atvieglotu piekļuvi vēlamajam pakalpojuma, iesakām izmantot meklēšanas rīku, kas piedāvā divas iespējas:
1. vienkāršais meklētājs – meklē pēc atslēgvārdiem,
2. paplašinātā meklēšana – meklē katalogā pēc dažādiem kritērijiem (piem., pēc pakalpojuma sniedzēja, pēc pakalpojuma reģiona, pakalpojuma saņemšanas kanāla utt.)

2. Autentificēšanās

Vai visi e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv ir pieejami ar savu internetbanku?

Portālā www.latvija.lv ir pieejami šādi e-pakalpojumi:
* kuriem autentificēšanās nav nepieciešama;
* kuri ir pieejami autentificējoties ar internetbanku, e-ID, Mobilo ID vai Latvijas Pasta izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti;
* kuri pieejami tikai ar elektroniskā paraksta viedkartes autentifikāciju.
Informācija par to, kāds autentifikācijas veids katram pakalpojumam nepieciešams, atrodama pakalpojuma aprakstā. Informējam, ka šobrīd e-pakalpojumi ar internetbankas piekļuvi pieejami SEB, Citadele, Norvik, Nordea, DnB un Swedbank internetbanku lietotājiem.

Kāpēc neizdodas autentificēties ar e-parakstu?

Pārliecinieties, vai uz Jūsu datora ir uzstādīti viedkartes lasītāja dziņi un ka elektroniskā paraksta viedkarte ir atpazīta. Sīkāka informācija pieejama šeit.
 Ja Jūs lietojat pārlūkprogrammu „Mozilla Firefox”, tad Jums nepieciešams iespējot moduli, kas atrodas
C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\pkcs11_install.html.
Lai izmantotu e-pakalpojumus, iesakām lietot "Internet Explorer" pārlūkprogrammu. Informācija par autentifikāciju pieejama šeit.

3. E-pakalpojumu apmaksa

Vai ir iespējams veikt portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu apmaksu ārpus portāla, t.i. izmantojot banku operācijas vai citas (ne SEB bankas, Citadele, Norvik vai Swedbank)  internetbankas kontu?

Pakalpojumu iespējams saņemt tikai tad, ja portālā ir izpildīti visi e-pakalpojuma pieprasījuma soļi, tajā skaitā arī veikts e-pakalpojuma apmaksas solis e-pakalpojuma piedāvātajā apmakas sistēmā. Ārpus portāla veiktus maksājumus nav iespējams identificēt un pasūtījuma turpmāka virzība tiek pārtraukta.

Kāpēc neizdodas portālā www.latvija.lv apmaksāt pakalpojumu?

Lai nerastos sarežģījumi ar e-pakalpojumu apmaksu, nepieciešams Jūsu datora konfigurācijā atļaut uznirstošo logu (pop–up) izmantošanu darbā ar internetbanku. Lūdzu, pārbaudiet, vai portāla www.latvija.lv adrese ir norādīta sadaļā Allowed sites (kas nozīmē, ka strādājot ar internetbanku, uzlecošie logi netiks bloķēti). Instrukcija, kā to izdarīt ir atrodama šeit.
 Šobrīd e-pakalpojumu apmaksa iespējama ar Swedbank, SEB bankas, Citadele, Norvik un internetbankas starpniecību.

4. Par atsevišķiem e-pakalpojumiem

E-pakalpojuma „Dokumentu pārbaude nederīgo dokumentu reģistrā” ietvaros pasi, kurai beidzies derīguma termiņš neuzrāda kā nederīgu dokumentu. Kādi tam ir iemesli?

Dati Nederīgo dokumentu reģistrā tiek uzkrāti kopš 1998.gada, bet sākot ar 2005.gadu Reģistrā netiek iekļauti dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš. (Šī informācija ir iekļauta e-pakalpojuma lietošanas nosacījumos). Līdz ar to – ja pasei, kuru Jūs pārbaudījāt, derīguma termiņš beidzies pirms 1998.gada vai pēc 2005.gada, Reģistrā nebūs ziņas par dokumenta nederīgumu.

Pārbaudot „Manā īpašumā deklarētās personas” tiek uzrādīti cilvēki, kas ir nelikumīgi deklarējušies manā īpašumā. Kā rīkoties?

Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmajai daļai (http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328) ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē attiecīgās pašvaldības, to iestādes (turpmāk - iestāde). Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta trešajai daļai (http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328) kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets, proti, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu" (http://www.likumi.lv/doc.php?id=71292) .
Pamatojoties uz iepriekšminēto, lai anulētu ziņas par attiecīgās personas deklarēto dzīvesvietu, Jums ir iespēja vērsties iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās personas deklarētā dzīvesvietas adrese, ar lūgumu anulēt tās deklarētās dzīvesvietas adresi.

Ar informāciju kā elektroniski anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi ir iespējams iepazīties šeit.

Vai e-pakalpojuma „Manā īpašumā deklarētās personas” ietvaros ir iespējams pieprasīt izziņu par deklarēto personu skaitu konkrētajā adresē, ar uzrādītiem vārdiem, uzvārdiem?

Ziņas par personām, kuras ir deklarējušas dzīvesvietu Jūsu īpašumā, var iegūt e-pakalpojuma „Manā īpašumā deklarētās personas” ietvaros. Tomēr saņemtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs un tās nav paredzētas izmantošanai kā izziņas. Ja Jūs vēlaties informāciju par personām, kas ir deklarējuši dzīvesvietu Jūsu īpašumā, saņemt izziņas veidā, Jums jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/info/nekust.html). Turklāt, ziņas Jūs varat saņemt tikai par Jūsu īpašumā deklarētajām personām.

Pieteicu e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” un atklāju neprecizitātes datos. Kā rīkoties?

Par jebkurām personas datos konstatētajām neprecizitātēm lūdzam informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi IR-epak@pmlp.gov.lv, norādot savu kontaktinformāciju un konstatētās neprecizitātes aprakstu.

Vēlos iesniegt dzīvesvietas deklarāciju, bet sistēma neakceptē deklarējamo adresi. Kāds varētu būt iemesls?

Dzīvesvietu var deklarēt tikai tajās adresēs, kuras ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā. Informācija Valsts zemes dienesta uzturētajā Valsts adrešu reģistrā tiek reģistrēta pamatojoties uz pašvaldības iesniegtu dokumentu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (http://www.likumi.lv/doc.php?id=185993) 14. panta 2. daļai un 2009.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=200244&from=off), kas paredz, ka nosaukumus vai numurus viensētām, ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām piešķir attiecīgā pašvaldība. Lai risinātu radušos situāciju, nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam) jāvēršas atbilstošajā pašvaldībā.
Valsts zemes dienests, saņemot informāciju no pašvaldības, precizēs informāciju atbilstošajās informācijas sistēmās.