Aicinām izmantot iespēju saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci elektroniski. 
Saņemt elektroniskos dokumentus vai pieteikties to saņemšanai var:
- izveidojot E-adresi, informācija par E-adreses pieslēgšanu ir šeit;
- portālā www.eriga.lv (tikai par nekustamajiem īpašumiem Rīgā);
- portālā ePakalpojumi.lv;
- nosūtot pašvaldībai iesniegumu pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.