Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Мои данные в Регистре физических лиц

 • Название: Мои данные в Регистре физических лиц
 • Описание: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, pārbaudīt ziņas, kas par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu iekļautas Fizisko personu reģistrā. Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sniegtas aktuālās un vēsturiskās ziņas no Fizisko personu reģistra.
 • Владелец: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Код: EP01
 • Вид: Синхронный услуга - пользователь получает результаты без промедления
 • Идентификатор: URN:IVIS:100001:EP-EP01-V2-0
 • Аутентификация:

  Эта электронная услуга поддерживает следующие методы аутентификации:

 • Правила использования: правила использования
 • Войдите, чтобы открыть электронные услуги Oткрыть инструкцию