Переведено с Hugo.lv
Подготовка отчетов или статистических отчетов, выдача из государственной информационной системы “Государственная информационная система тракторной техники и ее водителей”
Выбранная организация: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Краткое описание:
Услуга предоставляет информацию о зарегистрированных в государственной информационной системе данных - единицах тракторной техники или ее прицепах, собственниках тракторной техники и ее прицепов (для физических и юридических лиц), их руководителях, а также статистических отчетах.
Получатели:
Любое лицо
Справка из государственной информационной системы может быть получена физическими и юридическими лицами, если они имеют право на получение информации общедоступной или ограниченной доступности.
Физическое лицо может получать только данные о находящейся в своей собственности тракторной технике. Информация ограниченной доступности (личные данные) предоставляется лицам для обеспечения государственных функций и связанных с ними задач.
Статистические отчеты из государственной информационной системы могут получать любое лицо.
Cрок:
Максимально короткий срок, но не более чем в течение месяца
Описание процесса
Документы и формы
Платежи
Другая информация
Оплата за  шаг: Запрос на обслуживание
Оплата за  шаг: Запрос на обслуживание
Нормативные акты:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Oплата:
Стационар платежная карта (POS), Предоплата по-другому (банк, интернет-банк, Латвийская почта)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t.sk., e-pakalpojumā. Rēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmas par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Tikai EPS lietotājam izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi izmaksās vislētāk, jo izziņu sagatavo sistēma elektroniskā veidā. Visās parējās situācijās rēķins tiek sagatavots atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī norādītājam (https://latvija.lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2528/PakalpojumaMaksajumi). Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Oбязательный Название должности Eдиница Vienības cena bez PVN PVN Цена за единицу с НДС
Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par pirmreizējo īpašuma tiesību iegūšanu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu Vienība 1,98 EUR 0,00 EUR 1,98 EUR
Izziņa no aģentūras arhīva Vienība 15,00 EUR - -
Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdrukas vai informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Transporta vienība 1,98 EUR - -
Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Izziņa 10,10 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu) Pārskats 43,77 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu) Pārskats 163,75 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu) Pārskats 363,75 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk) Pārskats 443,76 EUR - -
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR - -
Списки цен на услуги
Списки цен на услуги
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis