Переведено с Hugo.lv
Выдача удостоверения члена экипажа воздушного судна (включая одну квалификационную отметку класса или типа воздушного судна)
Выбранная организация: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Краткое описание:
Выдача удостоверения члена экипажа воздушного судна первичного воздушного судна (LAPL, PPL, SPL, BPL, CPL, MPL, ATPL, летчик, командир и летчик радиотелефонный оператор). Удостоверение члена экипажа воздушного судна выдается вместе с одним или несколькими квалификационными отметками по кассе или типу.
Получатели:
Физическое лицо
Физические лица (члены экипажа полетов и их претенденты).
Максимальный срок (по рабочим дням):
10
Описание процесса
Платежи
Другая информация
Оплата за  шаг: выдача свидетельства
Оплата за  шаг: выдача свидетельства
Нормативные акты:
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Oплата:
Стационар платежная карта (POS), Предоплата по-другому (банк, интернет-банк, Латвийская почта)
Oбязательный Название должности Eдиница Vienības cena bez PVN PVN Цена за единицу с НДС
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendenta vai turētāja teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, apliecības un kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, to derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana*:
Nacionālās civilās aviācijas GK lidojumu apkalpes locekļa apliecības un tās pielikuma lidojumiem ar GK, kas minēti reg. Nr. 2018/1139 I pielik., bet nav iekļauti EASA publicētajā GK klases vai tipa klasifikācijas sarakstā, izsniegšana (iekļaujot tajā
amatierpilota apliecība Apliecība 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
Eiropas Savienības lidojumu apkalpes locekļa apliecības nacionālais pielikums Gabali 34,50 EUR 0,00 EUR 34,50 EUR
lidotāja inženiera apliecība Apliecība 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
Eiropas Savienības (Regulas Nr.1178/2011 FCL daļas, SFCL daļas, Regulas Nr.2018/395 BFCL daļas) lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot tajā vienu sauszemes vai jūras gaisa kuģa klases, tipa vai grupas kvalifikācijas atzīmi):
amatierpilota apliecība (LAPL) Apliecība 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
privātpilota apliecība (PPL) Apliecība 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
planiera pilota apliecība (SPL) Apliecība 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
gaisa balona pilota apliecība (BPL) Apliecība 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
komercpilota apliecība (CPL) Apliecība 165,00 EUR 0,00 EUR 165,00 EUR
daudzpilotu apkalpes pilota apliecība (MPL) Apliecība 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
aviolīniju transporta pilota apliecība (ATPL) Apliecība 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR
Teorētiskie eksāmeni:
amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība) Pārbaude 17,00 EUR 0,00 EUR 17,00 EUR
privātpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots Pārbaude 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
komercpilots Pārbaude 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
aviolīniju transporta pilots Pārbaude 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
lidotājs inženieris Pārbaude 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme Pārbaude 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
teorētiskais eksāmens, lai uz nacionālās apliecības pamata izsniegtu Eiropas Savienības (FCL daļas; SFCL daļas; BFCL daļas) apliecību Pārbaude 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
teorētiskais eksāmens, lai trešo valstu izdotu ICAO apliecību atzītu par derīgu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām šādās jomās:
komerciālā un cita profesionālā darbība Gabali 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
citas kategorijas apliecības (tajā skaitā, instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes) atzīšanai un konversijai Gabali 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
Papildu kvalifikācijas atzīmju piešķiršana šā pielikuma 1.1.un 1.2.apakšpunktā minēto apliecību turētājiem:
katra papildu kvalifikācijas atzīme:
gaisa kuģa klasei (atsevišķi sauszemes vai jūras) Gabali 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
gaisa kuģa tipam (atsevišķi sauszemes vai jūras); instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 85,00 EUR 0,00 EUR 85,00 EUR
papildu kvalifikācijas atzīme, kas nav gaisa kuģa tipa, klases vai instrumentālo kvalifikācijas atzīme Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
instruktora kvalifikācija:
planieris (motoplanieris), gaisa balons, dirižablis, ultraviegls gaisa kuģis, deltaplāns (motodeltaplāns) Gabali 57,00 EUR 0,00 EUR 57,00 EUR
vienpilota gaisa kuģa klase (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo mācību lidojumu instruktors Gabali 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
daudzpilotu (atsevišķi sauszemes vai jūras) gaisa kuģis Gabali 69,00 EUR 0,00 EUR 69,00 EUR
lidojumu instruktora (FI) kvalifikācijas noteikto ierobežojumu atcelšana vai piešķirto privilēģiju paplašināšana Gabali 57,00 EUR 0,00 EUR 57,00 EUR
ieraksts katras kategorijas apliecībā par valodas prasmes līmeni, tā derīguma pagarināšana vai atjaunošana esošā apliecībā (par valodas prasmes līmeni vienā valodā). Gabali 33,00 EUR 0,00 EUR 33,00 EUR
civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības atkārtota izsniegšana, kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana:
derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
Списки цен на услуги
Списки цен на услуги
Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis