Cenrādis:
Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Apstiprināto mācību organizāciju (ATO), deklarēto mācību organizāciju (DTO), nacionālo mācību organizāciju un mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība:
1.1. Apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*:
1.1.1. apstiprinātas mācību organizācijas (ATO), kas nav kompleksa, sertificēšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.1.2. kompleksas apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) sertificēšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.1.3. amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BFCL), planiera pilota (SFCL) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.1.4. integrētās komercpilotu (CPL) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.1.5. integrētās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.1.6. modulārās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.1.7. integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 965,98 EUR 0,00 EUR 965,98 EUR
1.1.8. integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) helihoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 965,98 EUR 0,00 EUR 965,98 EUR
1.1.9. integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 850,99 EUR 0,00 EUR 850,99 EUR
1.1.10. modulārās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas/ helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 850,99 EUR 0,00 EUR 850,99 EUR
1.1.11. gaisa kuģa klases mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.1.12. gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.1.13. daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kursa (MCC) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.1.14. instrumentālās lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.1.15. augstākā līmeņa (UPRT) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 310,49 EUR 0,00 EUR 310,49 EUR
1.1.16. mācību kursa programmas papildu kvalifikācijas iegūšanai novērtēšana un apstiprināšana Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
1.1.17. instruktoru mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.1.18. Angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.1.19. ikgadējā apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) un katra mācību kursa programmas uzraudzība Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.2. Deklarētās mācību organizācijas (DTO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*:
1.2.1. deklarētās mācību organizācijas (DTO) sertifikācija Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
1.2.2. amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BPL), planiera pilota (SPL), GK klases, GK tipa (helihopteriem), gaisa balona instruktora (FI(B)), planiera instruktora (FI(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.2.3. gaisa balona eksaminētāja (FE(B)), planiera eksaminētāja (FE(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 367,99 EUR 0,00 EUR 367,99 EUR
1.2.4. ikgadēja deklarētās mācību organizācijas (DTO) un katra mācību kursa programmas uzraudzība Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.3. Nacionālās mācību organizācijas (MNO) un to mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*:
1.3.1. Nacionālās mācību organizācijas (NMO) deklarācijas pieņemšana Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
1.3.2. ultravieglās lidmaš. (ULA sauszemes vai jūras), ultravieglā helikopt. (ULH), deltapl./motodeltapl. (HG/MHG), ultravieglā planiera (ULS), žiroplāna (GYR), lidotāja inženiera, šajā punktā minēto kvalifikāc. instrukt. (FI) māc. kursa progr. nov. un apst Gabali 276,00 EUR 0,00 EUR 276,00 EUR
1.3.3. aviācijas papildu kvalifikācijas mācību programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 161,00 EUR 0,00 EUR 161,00 EUR
1.3.4. Regulas Nr.2018/1139 I pielikumā minēto gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 563,49 EUR 0,00 EUR 563,49 EUR
1.3.5. ikgadējā nacionālās mācību organizācijas (NMO) un katra mācību kursa programmas uzraudzība Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.4. Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) pirmreizējā novērtēšana un ikgadējas atbilstības novērtēšana*:
1.4.1. pirmreizēja pilnīgā lidojumu trenažiera (FFS) A; B; C vai D līmeņa kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 4 415,92 EUR 0,00 EUR 4 415,92 EUR
1.4.2. ikgadēja pilnīgā lidojumu trenažiera (FFS) A; B; C vai D līmeņa kvalifikācijas novērtēšana Gabali 1 770,97 EUR 0,00 EUR 1 770,97 EUR
1.4.3. lidojumu trenažiera iekārtas (FTD) kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 3 610,94 EUR 0,00 EUR 3 610,94 EUR
1.4.4. ikgadējā lidojumu trenažiera iekārtas (FTD) kvalifikācijas novērtēšana Gabali 1 448,97 EUR 0,00 EUR 1 448,97 EUR
1.4.5. pirmreizējā lidojumu un navigācijas procedūru trenažiera (FNPT I vai II +MCC) kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšana Gabali 1 149,98 EUR 0,00 EUR 1 149,98 EUR
1.4.6. ikgadēja lidojumu un navigācijas procedūru trenažiera (FNPT I vai II +MCC) kvalifikācijas novērtēšana Gabali 574,99 EUR 0,00 EUR 574,99 EUR
1.4.7. pirmreizējā pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) novērtēšana Gabali 574,99 EUR 0,00 EUR 574,99 EUR
1.4.8. atkārtota pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) novērtēšana (reizi trijos gados) Gabali 310,49 EUR 0,00 EUR 310,49 EUR
1.4.9. lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas (FSTD) īpašais novērtējums pēc būtisku izmaiņu ieviešanas Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
1.5. Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja pirmreizējās novērtēšana un ikgadējas atbilstības novērtēšana*:
1.5.1. pirmreizējā lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja atbilstības pārbaude Gabali 1 230,48 EUR 0,00 EUR 1 230,48 EUR
1.5.2. ikgadējā lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja atbilstības pārbaude Gabali 494,49 EUR 0,00 EUR 494,49 EUR
1.6. Instruktoru un eksaminētāju mācību kursa (semināra) organizēšana:
1.6.1. instruktoru atsvaidzināšanas mācību kursa (semināra) instruktora kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai vai atjaunošanai Gabali 150,00 EUR 31,50 EUR 181,50 EUR
1.6.2. eksaminētāju standartizācijas kurss Gabali 80,00 EUR 16,80 EUR 96,80 EUR
2. Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendenta vai turētāja teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, apliecības un kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, to derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana*:
2.1. Nacionālās civilās aviācijas GK lidojumu apkalpes locekļa apliecības un tās pielikuma lidojumiem ar GK, kas minēti reg. Nr. 2018/1139 I pielik., bet nav iekļauti EASA publicētajā GK klases vai tipa klasifikācijas sarakstā, izsniegšana (iekļaujot tajā
2.1.1. amatierpilota apliecība Apliecība 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.1.2. Eiropas Savienības lidojumu apkalpes locekļa apliecības nacionālais pielikums Gabali 34,50 EUR 0,00 EUR 34,50 EUR
2.1.3. lidotāja inženiera apliecība Apliecība 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
2.2. Eiropas Savienības (Regulas Nr.1178/2011 FCL daļas, SFCL daļas, Regulas Nr.2018/395 BFCL daļas) lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot tajā vienu sauszemes vai jūras gaisa kuģa klases, tipa vai grupas kvalifikācijas atzīmi):
2.2.1. amatierpilota apliecība (LAPL) Apliecība 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2.2.2. privātpilota apliecība (PPL) Apliecība 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
2.2.3. planiera pilota apliecība (SPL) Apliecība 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.2.4. gaisa balona pilota apliecība (BPL) Apliecība 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.2.5. komercpilota apliecība (CPL) Apliecība 165,00 EUR 0,00 EUR 165,00 EUR
2.2.6. daudzpilotu apkalpes pilota apliecība (MPL) Apliecība 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
2.2.7. aviolīniju transporta pilota apliecība (ATPL) Apliecība 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR
2.3. Teorētiskie eksāmeni:
2.3.1. amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība) Pārbaude 17,00 EUR 0,00 EUR 17,00 EUR
2.3.2. privātpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots Pārbaude 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
2.3.3. komercpilots Pārbaude 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
2.3.4. aviolīniju transporta pilots Pārbaude 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
2.3.5. lidotājs inženieris Pārbaude 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
2.3.6. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme Pārbaude 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.3.7. teorētiskais eksāmens, lai uz nacionālās apliecības pamata izsniegtu Eiropas Savienības (FCL daļas; SFCL daļas; BFCL daļas) apliecību Pārbaude 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
2.3.8. teorētiskais eksāmens, lai trešo valstu izdotu ICAO apliecību atzītu par derīgu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām šādās jomās:
2.3.8.1. komerciālā un cita profesionālā darbība Gabali 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
2.3.8.2. citas kategorijas apliecības (tajā skaitā, instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes) atzīšanai un konversijai Gabali 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
2.4. Papildu kvalifikācijas atzīmju piešķiršana šā pielikuma 1.1.un 1.2.apakšpunktā minēto apliecību turētājiem:
2.4.1. katra papildu kvalifikācijas atzīme:
2.4.1.1. gaisa kuģa klasei (atsevišķi sauszemes vai jūras) Gabali 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
2.4.1.2. gaisa kuģa tipam (atsevišķi sauszemes vai jūras); instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 85,00 EUR 0,00 EUR 85,00 EUR
2.4.2. papildu kvalifikācijas atzīme, kas nav gaisa kuģa tipa, klases vai instrumentālo kvalifikācijas atzīme Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2.4.3. instruktora kvalifikācija:
2.4.3.1. planieris (motoplanieris), gaisa balons, dirižablis, ultraviegls gaisa kuģis, deltaplāns (motodeltaplāns) Gabali 57,00 EUR 0,00 EUR 57,00 EUR
2.4.3.2. vienpilota gaisa kuģa klase (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo mācību lidojumu instruktors Gabali 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
2.4.3.3. daudzpilotu (atsevišķi sauszemes vai jūras) gaisa kuģis Gabali 69,00 EUR 0,00 EUR 69,00 EUR
2.4.3.4. lidojumu instruktora (FI) kvalifikācijas noteikto ierobežojumu atcelšana vai piešķirto privilēģiju paplašināšana Gabali 57,00 EUR 0,00 EUR 57,00 EUR
2.4.4. ieraksts katras kategorijas apliecībā par valodas prasmes līmeni, tā derīguma pagarināšana vai atjaunošana esošā apliecībā (par valodas prasmes līmeni vienā valodā). Gabali 33,00 EUR 0,00 EUR 33,00 EUR
2.5. Citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī izsniegtās gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmju atzīšana par derīgām lidojumiem ar LR reģistrētu gaisa kuģi vai LR gaisa telpā:
2.5.1. apliecības apstiprinājums (ar vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi):
2.5.1.1. amatierpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots nekomerciāliem lidojumiem Gabali 34,00 EUR 0,00 EUR 34,00 EUR
2.5.1.2. planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots komerciāliem lidojumiem Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.5.1.3. cits gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāls komerclidojumiem Gabali 75,00 EUR 0,00 EUR 75,00 EUR
2.5.2. papildu kvalifikācijas atzīme (GK klases, tipa, instrumentālo lidojumu, kā arī reg. Nr.1178/2011 I pielik. I apakšsadaļā minētās papildu kvalifikāc. atzīmes, izņemot nakts lidojumu kvalifikāc.), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
2.5.3. apliecības apstiprināšana specifiskiem ierobežota ilguma uzdevumiem Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
2.5.4. instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas) Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2.6. civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības atkārtota izsniegšana, kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana:
2.6.1. tādas pašas kategorijas apliecības atkārtota izsniegšana, sakarā ar kvalifikācijas atzīmju papildināšanu vai ierobežojumu noņemšanu Apliecība 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
2.6.2. tādas pašas kategorijas apliecības un derīgu kvalifikācijas atzīmju atkārtota izsniegšana, ja apliecība nozaudēta, nolietota, tajā nav vietas jauniem ierakstiem vai mainījies apliecības turētāja vārds, uzvārds, adrese, tautība utt. Apliecība 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
2.6.3. derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
2.6.4. kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
2.6.5. kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
3. Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa kompetentās iestādes maiņa (neattiecas uz veselības pārbaužu dokumentāciju)*:
3.1. Gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu kompetentās iestādes maiņas procedūras uzsākšana (citas valsts gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecību turētājiem, kas piesakās LR apliecības saņemšanai) Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
3.2. Izziņa par gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikāciju derīgumu (LR izsniegto apliecību turētājiem) Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
4. Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, papildu kvalifikācijas atzīme*:
4.1. Tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
4.2. Teorētiskais eksāmens (tajā skaitā atkārtots teorētiskais eksāmens) Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
4.3. Tehniskās apkopes personāla apliecības derīguma termiņa pagarināšana Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
4.4. Papildu kvalifikācijas atzīmes piešķiršana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
5. Aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšana:
5.1. Pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2.klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības* Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
5.2. Atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2.klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības* Gabali 11,50 EUR 0,00 EUR 11,50 EUR
5.3. Pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1.klases, 2.klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3.klases veselības apliecības* Gabali 75,00 EUR 0,00 EUR 75,00 EUR
5.4. Atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1.klases, 2.klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3.klases veselības apliecības* Gabali 23,00 EUR 0,00 EUR 23,00 EUR
5.5. Dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursā (vismaz 60 mācību stundas) Gabali 650,00 EUR 136,50 EUR 786,50 EUR
5.6. Dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta paplašinātās apmācības kursā (vismaz 66 mācību stundas) Gabali 793,14 EUR 166,56 EUR 959,70 EUR
5.7. Dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta kvalifikācijas uzturēšanas apmācības kursā (vismaz 4 mācību stundas) Gabali 20,00 EUR 4,20 EUR 24,20 EUR
5.8. Medicīniskās izglītības iestādes organizēta aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursa (vismaz 60 mācību stundas) programmas izvērtēšana* Gabali 126,50 EUR 0,00 EUR 126,50 EUR
5.9. Aviācijas medicīnas centra novērtēšana par tiesībām veikt veselības pārbaudes civilās aviācijas personālam un izsniegt 1.klases, 2.klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un 3.klases veselības apliecības* Gabali 820,00 EUR 0,00 EUR 820,00 EUR
5.10. Aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu uzraudzības maksa* Gabali 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
6. Civilās aviācijas personāla veselības apliecības vai medicīniskā atzinuma izsniegšana noteiktos gadījumos*:
6.1. Veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksperta iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
6.2. Veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana pamatojoties uz ārvalstu civilās aviācijas licencēšanas iestādes iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju kompetentās iestādes maiņas gadījumā. Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
6.3. Veselības stāvokļa atbilstības novērtējums papildu veselības pārbaudes izskatīšanas procedūras ietvaros Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
7. Gaisa kuģa ekspluatanta novērtēšana, gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana, uzraudzība, apliecību un apstiprinājumu attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju lidmašīnām un/vai helikopteriem*:
7.1. Gaisa kuģa ekspluatanta novērtēšana un sertifikācija:
7.1.1. gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav komplekss, pirms sertifikācijas novērtēšana Gabali 990,00 EUR 0,00 EUR 990,00 EUR
7.1.2. kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirms sertifikācijas novērtēšana (viens gaisa kuģis) Gabali 990,00 EUR 0,00 EUR 990,00 EUR
7.1.3. kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirms sertifikācijas novērtēšana (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi) Gabali 990,00 EUR 0,00 EUR 990,00 EUR
7.1.4. gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav komplekss, sertifikācija Gabali 7 930,00 EUR 0,00 EUR 7 930,00 EUR
7.1.5. kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (līdz trīs gaisa kuģiem) Gabali 7 930,00 EUR 0,00 EUR 7 930,00 EUR
7.1.6. kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi vai četri un vairāk gaisa kuģi) Gabali 7 930,00 EUR 0,00 EUR 7 930,00 EUR
7.2. Gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzība:
7.2.1. gaisa kuģa ekspluatants, kas nav komplekss Gabali 1 920,47 EUR 0,00 EUR 1 920,47 EUR
7.2.2. Komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ja gaisa kuģa/u maksimāli atļautā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg. Gabali 2 690,95 EUR 0,00 EUR 2 690,95 EUR
7.2.3. komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ekspluatē no 1 – 3 gaisa kuģus Gabali 5 749,90 EUR 0,00 EUR 5 749,90 EUR
7.2.4. komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ekspluatē 4 un vairāk gaisa kuģus Gabali 7 670,37 EUR 0,00 EUR 7 670,37 EUR
8. Komerciālās specializētās ekspluatācijas, nekomerciāla gaisa kuģa ekspluatanta ar kompleksu gaisa kuģi, vispārējas nozīmes aviācijas uzraudzība un atļauju izsniegšana*:
8.1. Komerciālās specializētās ekspluatācijas un nekomerciāla gaisa kuģa ekspluatanta ar kompleksu gaisa kuģi ekspluatantu uzraudzība:
8.1.1. gaisa kuģa ekspluatanta deklarācijas sākotnējā izskatīšana Gabali 161,00 EUR 0,00 EUR 161,00 EUR
8.1.2. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas (tajā skaitā obligāto iekārtu saraksta) apstiprināšana Gabali 172,50 EUR 0,00 EUR 172,50 EUR
8.1.3. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu izskatīšana Gabali 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
8.1.4. atļaujas izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/u bāzes vieta ir Latvijas Republika Gabali 115,00 EUR 0,00 EUR 115,00 EUR
8.1.5. apstiprinājuma izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/u bāzes vieta ir ārpus Latvijas Republikas Gabali 115,00 EUR 0,00 EUR 115,00 EUR
8.1.6. komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar nekompleksu/iem gaisa kuģi/iem Gabali 390,99 EUR 0,00 EUR 390,99 EUR
8.1.7. komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/iem gaisa kuģi/iem Gabali 574,99 EUR 0,00 EUR 574,99 EUR
8.1.8. nekomerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/iem gaisa kuģi/iem Gabali 862,49 EUR 0,00 EUR 862,49 EUR
8.1.9. komerciāls gaisa balona/u ekspluatants Gabali 184,00 EUR 0,00 EUR 184,00 EUR
8.2. Izpletņlēcēju organizācijas darbības rokasgrāmatas apstiprināšana Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
9. Gaisa kuģa salona apkalpes mācību organizācijas apstiprināšana, mācību kursa novērtēšana un apstiprināšana*:
9.1. Gaisa kuģa salona apkalpes mācību organizācijas apstiprināšana gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību veikšanai un civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecību izsniegšanai ** Gabali 1 149,98 EUR 0,00 EUR 1 149,98 EUR
9.2. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktora apliecības izsniegšana Gabali 46,00 EUR 0,00 EUR 46,00 EUR
10. Lidlauka sertificēšana, apliecības (sertifikāta) izsniegšana, lidlauka ikgadējā atbilstības uzraudzība, izmaiņu izvērtēšana, lidlauka un perona pārvaldības pakalpojumu izvērtēšana*:
10.1. Lidlauka sertificēšana:
10.1.1. vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauks ** Gabali 130,00 EUR 0,00 EUR 130,00 EUR
10.1.2. vizuālo lidojumu lidlauks ** Gabali 570,00 EUR 0,00 EUR 570,00 EUR
10.1.3. lidlauks ar neprecīzas nolaišanās skrejceļu ** Gabali 4 090,00 EUR 0,00 EUR 4 090,00 EUR
10.1.4. lidlauks ar I kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu ** Gabali 8 180,00 EUR 0,00 EUR 8 180,00 EUR
10.1.5. lidlauks ar II vai III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu Gabali 14 720,00 EUR 0,00 EUR 14 720,00 EUR
10.2. Lidlauka ar II un III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu uzraudzība:
10.2.1. līdz 2021.gada 31.decembrim sertificēts lidlauks Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
10.2.2. no 2022.gada 1.janvāra sertificēts lidlauks Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
10.3. Izmaiņu izvērtēšana lidlauka ekspluatācijas instrukcijā, izņemot ar II kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu Gabali 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
10.4. lidlauka būvprojekta saskaņošana:
10.4.1. vispārējās aviācijas lidlauks Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
10.4.2. pārējie lidlauki Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
10.5. pieprasīta lidlauka inspekcija Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
10.6. apliecinājuma izsniegšana par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai Gabali 46,00 EUR 0,00 EUR 46,00 EUR
10.7. lidlauka perona pārvaldības pakalpojumu sniedzēja deklarācijas izvērtēšana un pakalpojumu sniedzēja uzraudzība Gabali 1 379,98 EUR 0,00 EUR 1 379,98 EUR
11. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvēšana, ierīkošana un izvietošana (izņemot no valsts budžeta finansētās institūcijas) saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 41.pantu*:
11.1. gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu būvēšanas, ierīkošanas un izvietošanas atļaujas saņemšana Gabali 125,00 EUR 0,00 EUR 125,00 EUR
11.2. atzinums par gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu nodošanu ekspluatācijā Gabali 230,00 EUR 0,00 EUR 230,00 EUR
12. Gaisa satiksmes vadības dispečera, AFISO apliecības izsniegšana, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu, struktūrvienības apstiprinājuma, apliecības apstiprinājuma izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana, apliecības atjaunošana*:
12.1. gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta, gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības pirmreizēja izsniegšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
12.2. gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta, AFISO kvalifikācijas atzīmes, struktūrvienības apstiprinājuma un valodas prasmes apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana/atjaunošana Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
12.3. gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājuma, kompetences vērtētāja apstiprinājuma izsniegšana Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
12.4. gaisa satiksmes vadības dispečera, AFISO praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājuma, kompetences vērtētāja apstiprinājuma pagarināšana/atj Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
12.5. Gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora Mācību organizācijas sertifikācija Gabali 8 440,85 EUR 0,00 EUR 8 440,85 EUR
12.6. Gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora Mācību organizācijas ikgadējā uzraudzība Gabali 3 070,45 EUR 0,00 EUR 3 070,45 EUR
13. Aeronavigācijas pakalpojumu un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju sākotnējā sertifikācija un tekošā uzraudzība*:
13.1. Gaisa satiksmes pakalpojumu sertificēšana vai ikgadējā uzraudzība Gabali 7 935,00 EUR 0,00 EUR 7 935,00 EUR
13.2. Sakaru, navigācijas, novērošanas pakalpojumu sertifikācija Gabali 33 694,41 EUR 0,00 EUR 33 694,41 EUR
13.3. Meteoroloģisko pakalpojumu sertifikācija Gabali 5 220,91 EUR 0,00 EUR 5 220,91 EUR
13.4. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sertifikācija Gabali 6 140,89 EUR 0,00 EUR 6 140,89 EUR
13.5. Lidojumu procedūru izstrādes pakalpojuma sertifikācija Gabali 2 460,96 EUR 0,00 EUR 2 460,96 EUR
13.6. Gaisa telpas pārvaldības sertifikācija Gabali 2 460,96 EUR 0,00 EUR 2 460,96 EUR
13.7. gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības pakalpojuma sertifikācija Gabali 2 460,96 EUR 0,00 EUR 2 460,96 EUR
13.8. Aeronavigācijas pakalpojumu un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju uzraudzība Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
13.9. U-space pakalpojumu sniedzēju sertifikācija Gabali 2 495,46 EUR 0,00 EUR 2 495,46 EUR
13.10. U-space pakalpojumu sniedzēju uzraudzība Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
13.11. Vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju sertifikācija Gabali 2 495,46 EUR 0,00 EUR 2 495,46 EUR
13.12. Vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
14. Gaisa telpas izmantošanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana*:
14.1. Gaisa kuģu lidojumu, izņemot pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšana Gabali 207,00 EUR 0,00 EUR 207,00 EUR
14.2. Gaismas, radio un visu veidu elektromagnētiskā izstarojuma, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, atļaujas izsniegšana. Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
14.3. Materiālo objektu pacelšanas, pārvietošanas vai nolaišanas gaisa telpā atļaujas izsniegšana Gabali 207,00 EUR 0,00 EUR 207,00 EUR
14.4. Šaušanas un spridzināšanas darbu, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību atļaujas izsniegšana (neattiecas uz NBS) Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
15. Aviācijas skates organizēšanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana*:
15.1. Aviācijas skates atļaujas izsniegšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
16. Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana*:
16.1. Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana, ja pieteikumu iesniegusi fiziskā persona Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
16.2. Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana, ja pieteikumu iesniegusi juridiska persona Gabali 207,00 EUR 0,00 EUR 207,00 EUR
17. Vides jautājumi*:
17.1. Emisijas monitoringa plāna izvērtēšana Gabali 172,50 EUR 0,00 EUR 172,50 EUR
17.2. Emisijas monitoringa plāna izmaiņu izvērtēšana Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
17.3. Emisijas ziņojumu izvērtēšana Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
17.4. Tonnkilometru monitoringa plāna izvērtēšana Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
17.5. Tonnkilometru ziņojuma izvērtēšana Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
18. Navigācijas iekārtu atļaujas*:
18.1. Navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumu veicēja atļaujas izsniegšana Gabali 505,99 EUR 0,00 EUR 505,99 EUR
18.2. Navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumu veicēja atļaujas atkārtota izsniegšana Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
19. MODE S 24 bitu kodi*:
19.1. MODE S 24 bitu koda pieteikuma izskatīšana un atbildes sniegšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
20. Gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana*:
20.1. Gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir:
20.1.1. līdz 495 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana ** Gabali 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
20.1.2. no 496 līdz 2000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana ** Gabali 250,00 EUR 0,00 EUR 250,00 EUR
20.1.3. no 2001 kg līdz 5700 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana ** Gabali 250,00 EUR 0,00 EUR 250,00 EUR
20.1.4. no 5701 kg līdz 15000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana ** Gabali 1 480,00 EUR 0,00 EUR 1 480,00 EUR
20.1.5. no 150001 kg līdz 100000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana ** Gabali 2 050,00 EUR 0,00 EUR 2 050,00 EUR
20.1.6. vairāk nekā 100000 kg: gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem / lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana ** Gabali 3 440,00 EUR 0,00 EUR 3 440,00 EUR
20.2. Lidošanas atļaujas (lidotspēja):
20.2.1. atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanai Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
20.2.2. lidošanas nosacījumu apstiprināšana Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
20.3. Gaisa kuģa eksporta apliecības izsniegšana par tā derīgumu lidojumiem, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir:
20.3.1. līdz 700 kg Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
20.3.2. no 701 kg līdz 5700 kg Gabali 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
20.3.3. no 5701 kg līdz 15000 kg Gabali 525,00 EUR 0,00 EUR 525,00 EUR
20.3.4. no 15001 kg līdz 100000 kg Gabali 820,00 EUR 0,00 EUR 820,00 EUR
20.3.5. lielāka par 100000 kg Gabali 1 130,00 EUR 0,00 EUR 1 130,00 EUR
20.4. gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana lidmašīnām un helikopteriem (pēc gaisa kuģa īpašnieka vai nomnieka lūguma)
20.4.1. Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes veikšana un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana gaisa baloniem un paraplāniem/motoparaplāniem, pēc personu vai organizāciju lūguma Gabali 390,99 EUR 0,00 EUR 390,99 EUR
20.4.2. Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes veikšana un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana lidmašīnām un helikopteriem (pēc gaisa kuģa īpašnieka vai nomnieka lūguma) Gabali 839,97 EUR 0,00 EUR 839,97 EUR
20.4.3. gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana lidmašīnām un helikopteriem (pēc gaisa kuģa īpašnieka vai nomnieka lūguma) Gabali 965,98 EUR 0,00 EUR 965,98 EUR
20.5. Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana uz rekomendācijas pamata Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
20.6. Gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti):
20.6.1. Gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg Gabali 28,75 EUR 0,00 EUR 28,75 EUR
20.6.2. Gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
20.6.3. Grozījumu izdarīšana trokšņa līmeņa sertifikātos Gabali 23,00 EUR 0,00 EUR 23,00 EUR
20.7. Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas:
20.7.1. Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg Gabali 103,50 EUR 0,00 EUR 103,50 EUR
20.7.2. Gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
21. *** Tehniskās apkopes organizāciju novērtēšana un apliecības izsniegšana un uzraudzība*:
21.1. Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana un ikgadējā uzraudzība:
21.1.1. gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana un apliecības izsniegšana Gabali 1 145,00 EUR 0,00 EUR 1 145,00 EUR
21.1.2. gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas ikgadējā uzraudzība Gabali 1 145,00 EUR 0,00 EUR 1 145,00 EUR
21.2. Papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi un ikgadējā maksa par kvalifikācijas atzīmes uzturēšanu, kā arī par papildu kvalifikācijas atzīmes iekļaušanu darbības apjomā:
21.2.1. A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) – bāzes tehniskā apkope ** Gabali 260,00 EUR 0,00 EUR 260,00 EUR
21.2.2. A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) – līnijas tehniskā apkope ** Gabali 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
21.2.3. B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana ** Gabali 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
21.2.4. A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg) ** Gabali 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
21.3. Gaisa kuģu lidotspējas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana, gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā un ikgadējā uzraudzība atbilstoši regulas 1321/2014 I pielikuma (M daļas) vai Vc pielikuma (CAMO daļas) nosacījumiem:
21.3.1. gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana un gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā Gabali 1 310,00 EUR 0,00 EUR 1 310,00 EUR
21.3.2. gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas ikgadējā uzraudzība Gabali 1 310,00 EUR 0,00 EUR 1 310,00 EUR
21.3.3. papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu, kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un vairāk Gabali 570,00 EUR 0,00 EUR 570,00 EUR
21.3.4. papildu maksa par katru GK lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto GK tipu (līdz GK tipu skaits sasniedz 5 (piecus) gaisa kuģu tipus), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un vairāk, ikgadējā uzraudzība Gabali 570,00 EUR 0,00 EUR 570,00 EUR
21.3.5. papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kg Gabali 570,00 EUR 0,00 EUR 570,00 EUR
21.3.6. papildu maksa par katru GK lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu) (līdz gaisa kuģu tipu skaits sasniedz 5 (piecus) GK tipus), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kg, ikgadējā uzraudzība Gabali 570,00 EUR 0,00 EUR 570,00 EUR
21.3.7. papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto apstiprinājumu lidojumderīguma pārbaudes veikšanai un/ vai lidošanas atļauju izsniegšanai Gabali 138,00 EUR 0,00 EUR 138,00 EUR
21.4. Grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā Gabali 260,00 EUR 0,00 EUR 260,00 EUR
21.5. Papildu maksa par gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas darbības izvērtēšanu un apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudes veikšanai un/ vai lidošanas atļauju izsniegšanai GK, kuru maksimālā sertificētā masa ir 5701 kg un vairāk Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
21.6. Gaisa kuģu tehnisko borta žurnālu un to grozījumu apstiprināšana Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
21.7. Papildu (atkārtota) pārbaude pēc sākotnējā novērtēšanā vai uzraudzības gaitā konstatēto neatbilstību novēršanas Gabali 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
21.8. gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (gaisa kuģiem (tipiem), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg) Gabali 750,00 EUR 0,00 EUR 750,00 EUR
21.9. gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (gaisa kuģiem (tipiem), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un vairāk) Gabali 820,00 EUR 0,00 EUR 820,00 EUR
21.10. Tehniskās apkopes mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana ** Gabali 1 070,00 EUR 0,00 EUR 1 070,00 EUR
21.11. Papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmi ** Gabali 575,00 EUR 0,00 EUR 575,00 EUR
21.12. Gaisa kuģa tipa apmācības programmas izvērtēšana un apstiprināšana, ja to neveic apstiprināta gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācija Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
21.13. Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla apmācību darbā (On the Job- OJT) programmu apstiprināšana Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
22. Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana un grozījumu izdarīšana tajā*:
22.1. Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana un apliecības izsniegšana, ja:
22.1.1. darbinieku skaits ir līdz 15 Gabali 1 500,00 EUR 0,00 EUR 1 500,00 EUR
22.1.2. darbinieku skaits ir no 16 līdz 50 Gabali 3 000,00 EUR 0,00 EUR 3 000,00 EUR
22.1.3. darbinieku skaits ir no 51 līdz 100 Gabali 7 500,00 EUR 0,00 EUR 7 500,00 EUR
22.1.4. darbinieku skaits ir no 101 līdz 200 Gabali 12 000,00 EUR 0,00 EUR 12 000,00 EUR
22.1.5. darbinieku skaits ir lielāks par 200 Gabali 20 000,00 EUR 0,00 EUR 20 000,00 EUR
22.2. Grozījumu izdarīšana atļaujā (piemēram, ja tiek paaugstināta kvalifikācija vai mainās darbības veids), ja:
22.2.1. darbinieku skaits ir līdz 15 Gabali 750,00 EUR 0,00 EUR 750,00 EUR
22.2.2. darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50 Gabali 1 500,00 EUR 0,00 EUR 1 500,00 EUR
22.2.3. darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100 Gabali 3 000,00 EUR 0,00 EUR 3 000,00 EUR
22.2.4. darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200 Gabali 7 500,00 EUR 0,00 EUR 7 500,00 EUR
22.2.5. darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200 Gabali 10 000,00 EUR 0,00 EUR 10 000,00 EUR
23. Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā*:
23.1. Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir:
23.1.1. līdz 700 kg Gabali 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
23.1.2. no 701 kg līdz 5700 kg Gabali 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
23.1.3. no 5701 kg līdz 15000 kg Gabali 335,00 EUR 0,00 EUR 335,00 EUR
23.1.4. no 15000 kg līdz 100000 kg Gabali 1 960,00 EUR 0,00 EUR 1 960,00 EUR
23.1.5. vairāk nekā 100000 kg Gabali 2 455,00 EUR 0,00 EUR 2 455,00 EUR
23.2. Gaisa kuģa reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
23.3. Grozījumu izdarīšana gaisa kuģa reģistrācijas apliecībā Gabali 130,00 EUR 0,00 EUR 130,00 EUR
23.4. Gaisa kuģa izslēgšana no Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistra Gabali 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
24. Apvienotās gaisa kuģu lidojumderīguma organizāciju izvērtēšana un apstiprināšana (atbilstoši Regulas 1321/2014 Vd. Pielikuma (CAO daļa) prasībām*:
24.1. Apvienotās lidojumderīguma organizācijas izvērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 195,50 EUR 0,00 EUR 195,50 EUR
24.2. Papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu tehniskās apkopes veikšanai (ja nepieciešams) Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
24.3. Papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma uzturēšanas veikšanai (ja nepieciešams) Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
24.4. Papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudes un/ vai lidošanas atļauju izsniegšanai Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
24.5. Grozījumu apvienotās lidojumderīguma organizācijas darbībā un/ vai to dokumentācijā, izvērtēšana un apstiprināšana Gabali 46,00 EUR - -
25. Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu, bezpilota gaisa kuģu, kuri pakļauti sertificēšanai, reģistrācija*:
25.1. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta reģistrācija Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
25.2. bezpilota gaisa kuģa, kas pakļauts sertificēšanai, reģistrācija Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
26. Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti*:
26.1. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšana Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
26.2. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums balstoties uz iepriekš definētu riska izvērtējumu (PDRA) Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
26.3. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums bez iepriekš definēta riska izvērtējuma Gabali 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR
26.4. ekspluatācijas atļaujas izsniegšana Gabali 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
26.5. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta, kam piešķirta ekspluatācijas atļauja, uzraudzība Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
26.6. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sākotnējā novērtēšana vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatanta sertifikāta (LUC) saņemšanai Gabali 900,00 EUR 0,00 EUR 900,00 EUR
26.7. vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatanta sertifikāta (LUC) izsniegšana Gabali 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
26.8. vieglo bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) grozīšana Gabali 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR
26.9. vieglo bezpilota gaisa kuģa ekspluatantu sertifikāta (LUC) turētāja uzraudzība Gabali 300,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR
26.10. vieglo bezpilota gaisa kuģa ekspluatantu sertifikāta (LUC) turētāja novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
26.11. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesnieguma izvērtējums un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
27. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana, sertifikāta izdošana*:
27.1. atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
27.2. atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikāta izsniegšana Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
27.3. specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
27.4. specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes sertifikāta izsniegšana Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
28. Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģa jomā novērtēšana, apliecības izsniegšana. Deklarācijas par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji, iesniegšana*:
28.1. atzītās struktūras novērtēšana Gabali 450,00 EUR 0,00 EUR 450,00 EUR
28.2. atzītās struktūras apstiprināšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
28.3. atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
28.4. atzītās struktūras uzraudzība Gabali 110,00 EUR 0,00 EUR 110,00 EUR
28.5. atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam Gabali 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
28.6. atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas pārbaude Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
28.7. atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas sertifikātu izsniegšana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
28.8. deklarācijas par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji, iesniegšana Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
28.9. bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta, kurš iesniedzis deklarāciju par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji, uzraudzība Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
29. Aviācijas drošības personāla sertifikācija un uzraudzība*:
29.1. Aviodrošības vadītāja sertifikācija:
29.1.1. Lidostas aviodrošības vadītāja sertifikācija ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.1.2. Gaisa pārvadātāja aviodrošības vadītāja sertifikācija ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.1.3. Vispārējās nozīmes aviācijas lidlauka aviodrošības vadītāja sertifikācija ** Gabali 46,00 EUR 0,00 EUR 46,00 EUR
29.1.4. Oficiālā kravu aģenta aviodrošības vadītāja sertifikācija ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.1.5. Zināmā nosūtītāja aviodrošības vadītāja sertifikācija ** Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
29.1.6. Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvaroto piegādātāju aviodrošības vadītāja sertifikācija ** Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
29.2. Aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija:
29.2.1. Lidostas aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.2.2. Gaisa pārvadātāja aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.2.3. Vispārējās nozīmes aviācijas lidlauka aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija ** Gabali 46,00 EUR 0,00 EUR 46,00 EUR
29.2.4. Oficiālā kravu aģenta aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.2.5. Zināmā aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija ** Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
29.2.6. Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvaroto piegādātāju aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija ** Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
29.3. Aviodrošības instruktora sertificēšana
29.3.1. Aviodrošības instruktora sertificēšana ** Gabali 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
29.3.2. Izmaiņu veikšana aviodrošības instruktora sertifikātā (Ja mainās sertifikātā norādīto regulas sadaļu apjoms). Gabali 34,50 EUR 0,00 EUR 34,50 EUR
29.4. Apmācību sniedzēja sertifikācija:
29.4.1. Apmācību sniedzēja pirmreizējā sertifikācija:
29.4.1.1. Līdz 5 apmācību programmām sertifikātā Gabali 149,50 EUR 0,00 EUR 149,50 EUR
29.4.1.2. Līdz 10 apmācību programmām sertifikātā Gabali 321,99 EUR 0,00 EUR 321,99 EUR
29.4.1.3. Virs 10 apmācību programmām sertifikātā Gabali 471,49 EUR 0,00 EUR 471,49 EUR
29.4.2. Izmaiņu veikšana apmācību sniedzēja sertifikātā Gabali 34,50 EUR 0,00 EUR 34,50 EUR
29.5. Neatkarīgā vērtētāja sertifikācija ** Gabali 138,00 EUR 0,00 EUR 138,00 EUR
30. Uzraudzība aviācijas drošības jomā*
30.1. Lidostas:
30.1.1. Pasažieru skaits mazāks par 100 000 Uzraudzības gada maksa Gabali 276,00 EUR 0,00 EUR 276,00 EUR
30.1.2. Pasažieru skaits mazāks par 5 000 000 Gabali 655,49 EUR 0,00 EUR 655,49 EUR
30.1.3. Pasažieru skaits lielāks par 5 000 000 Gabali 1 080,98 EUR 0,00 EUR 1 080,98 EUR
30.2. Vispārējās nozīmes aviācijas lidlauki Gabali 69,00 EUR 0,00 EUR 69,00 EUR
30.3. Biznesa aviācijas termināļi Gabali 770,49 EUR 0,00 EUR 770,49 EUR
30.4. Gaisa pārvadātāji:
30.4.1. Pasažieru skaits mazāks par 100 000 Gabali 138,00 EUR 0,00 EUR 138,00 EUR
30.4.2. Pasažieru skaits mazāks par 1 000 000 Gabali 540,49 EUR 0,00 EUR 540,49 EUR
30.4.3. Pasažieru skaits mazāks par 5 000 000 Gabali 1 080,98 EUR 0,00 EUR 1 080,98 EUR
30.4.4. Pasažieru skaits lielāks par 5 000 000 Gabali 1 345,48 EUR 0,00 EUR 1 345,48 EUR
30.5. Kravu apjoms mazāks par 10 000t Gabali 540,49 EUR 0,00 EUR 540,49 EUR
30.6. Kravu apjoms lielāks par 10 000t Gabali 1 080,98 EUR 0,00 EUR 1 080,98 EUR
30.7. Oficiālie kravu aģenti:
30.7.1. Oficiālā kravu aģenta statusa piešķiršana Gabali 276,00 EUR 0,00 EUR 276,00 EUR
30.7.2. Oficiālā kravu aģenta atbilstības uzraudzības uzraudzība (kravu aģentiem, kuri veic kravu drošības pārbaudes) Gabali 540,49 EUR 0,00 EUR 540,49 EUR
30.7.3. Oficiālā kravu aģenta atbilstības uzraudzības uzraudzība (kravu aģentiem, kuri neveic kravu drošības pārbaudes) Gabali 402,49 EUR 0,00 EUR 402,49 EUR
30.8. Zināmie nosūtītāji:
30.8.1. Zināmā nosūtītāja statusa piešķiršana ** Gabali 161,00 EUR 0,00 EUR 161,00 EUR
30.9. Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotie piegādātāji
30.9.1. Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja statusa piešķiršana ** Gabali 161,00 EUR 0,00 EUR 161,00 EUR
30.10. ACC3 statusa izvērtēšana un piešķiršana:
30.10.1. Pārbaudes veikšana galamērķī Gabali 1 080,98 EUR 0,00 EUR 1 080,98 EUR
30.10.2. Dokumentālā pārbaude Gabali 115,00 EUR 0,00 EUR 115,00 EUR
31. Bīstamo izstrādājumu un vielu apstrādē iesaistītā personāla sertifikācija*:
31.1. DGR Atbildīgā vadītāja sertifikācija:
31.1.1. Lidostas, gaisa pārvadātāja, oficiālā kravu aģenta, virszemes pakalpojumu sniedzēja DGR vadītāja sertifikācija ** Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
31.1.2. Citu DGR vadītāju sertifikācija ** Gabali 46,00 EUR 0,00 EUR 46,00 EUR
31.2. DGR instruktora sertifikācija:
31.2.1. DGR instruktora sertifikācija ** Gabali 57,50 EUR 0,00 EUR 57,50 EUR
31.3. Apmācību sniedzēju sertifikācija:
31.3.1. DGR Apmācību sniedzēja sākotnējā sertifikācija Gabali 138,00 EUR 0,00 EUR 138,00 EUR
31.3.2. Izmaiņas DGR sertifikātā Gabali 34,50 EUR 0,00 EUR 34,50 EUR
32. Uzraudzība DGR jomā*:
32.1. Lidostu, gaisa pārvadātāju, oficiālā kravu aģentu, virszemes pakalpojumu sniedzēju atbilstības uzraudzības gada maksa Gabali 138,00 EUR 0,00 EUR 138,00 EUR
32.2. Citu uzņēmumu atbilstības uzraudzības gada maksa Gabali 69,00 EUR 0,00 EUR 69,00 EUR
33. Atbrīvojuma atbilstoši Regulas Nr.2018/1139 71.panta prasībām piešķiršana*:
33.1. Juridiskas personas iesnieguma par atbrīvojuma atbilstoši Regulas Nr.2018/1139 71.panta prasībām piešķiršanu izvērtēšana. Gabali 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR
33.2. Fiziskas personas iesnieguma par atbrīvojuma atbilstoši Regulas Nr.2018/1139 71.panta prasībām piešķiršanu izvērtēšana. Gabali 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
34. Alternatīvo atbilstības līdzekļu izvērtēšana*:
34.1. Iesnieguma par alternatīvo atbilstības līdzekļu izskatīšanu Gabali 390,99 EUR 0,00 EUR 390,99 EUR
35. Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju un dublikātu izgatavošana:
35.1. Jebkura veida izziņas izsniegšana Gabali 10,00 EUR 2,10 EUR 12,10 EUR
35.2. Jebkura veida dokumenta kopijas izgatavošana Gabali 0,20 EUR 0,04 EUR 0,24 EUR
35.3. Dokumenta dublikāta izsniegšana Gabali 20,00 EUR 4,20 EUR 24,20 EUR
Normatīvie akti: