Cenrādis:
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis.
Organizācija:
Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Gaisa kuģa apkalpes locekļa apliecības izsniegšana, atjaunošana, derīguma termiņa pagarināšana, gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa profesionalitātes pārbaude un kvalifikācijas atzīmes izdarīšana*
1.1. gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.1.1. studentpilots Apliecība 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.1.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Apliecība 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.1.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām Apliecība 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
1.1.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots Apliecība 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.1.5. planiera pilots Apliecība 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.1.6. brīvā balona pilots Apliecība 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.1.7. privātpilots Apliecība 56,91 EUR 0,00 EUR 56,91 EUR
1.1.8. komercpilots Apliecība 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.1.9. daudzpilotu apkalpes pilots Apliecība 156,52 EUR 0,00 EUR 156,52 EUR
1.1.10. aviolīniju transporta pilots Apliecība 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
1.1.11. lidotājs inženieris Apliecība 156,52 EUR 0,00 EUR 156,52 EUR
1.1.12. lidotājs stūrmanis Apliecība 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.1.13. lidotājs radiotelefona operators Apliecība 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.2. teorētiskie eksāmeni (pirmreizēji vai atkārtoti)
1.2.1. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Pārbaude 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
1.2.2. ultraviegla gaisa kuģa pilots Pārbaude 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.2.3. planiera pilots Pārbaude 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.2.4. brīvā balona pilots Pārbaude 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.2.5. privātpilots Pārbaude 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
1.2.6. komercpilots Pārbaude 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
1.2.7. aviolīniju transporta pilots Pārbaude 56,91 EUR 0,00 EUR 56,91 EUR
1.2.8. lidotājs inženieris Pārbaude 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
1.2.9. lidotājs stūrmanis Pārbaude 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
1.2.10. lidotājs radiotelefona operators Pārbaude 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
1.2.11. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme Pārbaude 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.2.12. angļu valodas prasmes pārbaude saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1.pielikuma 1.2.9.punktu
1.2.12.1. līdz 3.prasmes līmenim Pārbaude 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.2.12.2. 4.prasmes līmenis Pārbaude 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
1.2.12.3. 5.prasmes līmenis Pārbaude 120,94 EUR 0,00 EUR 120,94 EUR
1.2.12.4. 6.prasmes līmenis Pārbaude 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.2.13. teorētiskais eksāmens, lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasī Pārbaude 56,91 EUR 0,00 EUR 56,91 EUR
1.2.14. teorētiskais eksāmens, lai apliecību atzītu par derīgu saskaņā ar Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL) šādās jomās
1.2.14.1. komerciālā un cita profesionālā darbība Pārbaude 56,91 EUR 0,00 EUR 56,91 EUR
1.2.14.2. privātpilots ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmi Pārbaude 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
1.2.14.3. brīvā balona, planiera, ultraviegla gaisa kuģa pilots, deltaplāna/motodeltaplāna pilots Pārbaude 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
1.2.14.4. lidotājs stūrmanis un lidotājs radiotelefona operators Pārbaude 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.3. praktiskais eksāmens, ko aviācijas personāls kārto pie valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoriem
1.3.1. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Pārbaude 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
1.3.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām Pārbaude 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
1.3.3. ultraviegla gaisa kuģa pilots Pārbaude 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.3.4. planiera pilots Pārbaude 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
1.3.5. brīvā balona pilots Pārbaude 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.3.6. privātpilots Pārbaude 120,94 EUR 0,00 EUR 120,94 EUR
1.3.7. komercpilots Pārbaude 256,12 EUR 0,00 EUR 256,12 EUR
1.3.8. aviolīniju transporta pilots Pārbaude 313,03 EUR 0,00 EUR 313,03 EUR
1.3.9. aviolīniju transporta pilots Pārbaude 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
1.3.10. lidotājs inženieris Pārbaude 227,66 EUR 0,00 EUR 227,66 EUR
1.3.11. lidotājs inženieris Pārbaude 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
1.3.12. lidotājs stūrmanis Pārbaude 184,97 EUR 0,00 EUR 184,97 EUR
1.3.13. lidotājs stūrmanis Pārbaude 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.3.14. lidotājs radiotelefona operators Pārbaude 184,97 EUR 0,00 EUR 184,97 EUR
1.3.15. lidotājs radiotelefona operators Pārbaude 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.3.16. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme Pārbaude 256,12 EUR 0,00 EUR 256,12 EUR
1.3.17. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme Pārbaude 313,03 EUR 0,00 EUR 313,03 EUR
1.3.18. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme Pārbaude 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
1.3.19. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), v Pārbaude 313,03 EUR 0,00 EUR 313,03 EUR
1.3.20. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), v Pārbaude 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
1.3.21. atkārtots eksāmens (viena pārbaudes daļa) šādās jomās
1.3.21.1. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Pārbaude 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.3.21.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām Pārbaude 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.3.21.3. ultraviegla gaisa kuģa pilots Pārbaude 32,01 EUR 0,00 EUR 32,01 EUR
1.3.21.4. planiera pilots Pārbaude 64,03 EUR 0,00 EUR 64,03 EUR
1.3.21.5. brīvā balona pilots Pārbaude 53,36 EUR 0,00 EUR 53,36 EUR
1.3.21.6. privātpilots Pārbaude 90,71 EUR 0,00 EUR 90,71 EUR
1.3.21.7. komercpilots Pārbaude 192,09 EUR 0,00 EUR 192,09 EUR
1.3.21.8. aviolīniju transporta pilots Pārbaude 234,77 EUR 0,00 EUR 234,77 EUR
1.3.21.9. aviolīniju transporta pilots Pārbaude 149,40 EUR 0,00 EUR 149,40 EUR
1.3.21.10. lidotājs inženieris Pārbaude 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
1.3.21.11. lidotājs inženieris Pārbaude 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
1.3.21.12. lidotājs stūrmanis Pārbaude 138,73 EUR 0,00 EUR 138,73 EUR
1.3.21.13. lidotājs stūrmanis Pārbaude 106,72 EUR 0,00 EUR 106,72 EUR
1.3.21.14. lidotājs radiotelefona operators Gabali 138,73 EUR 0,00 EUR 138,73 EUR
1.3.21.15. lidotājs radiotelefona operators Gabali 106,72 EUR 0,00 EUR 106,72 EUR
1.3.21.16. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme Gabali 192,09 EUR 0,00 EUR 192,09 EUR
1.3.21.17. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme Gabali 234,77 EUR 0,00 EUR 234,77 EUR
1.3.21.18. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme Gabali 149,40 EUR 0,00 EUR 149,40 EUR
1.3.21.19. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), v Gabali 234,77 EUR 0,00 EUR 234,77 EUR
1.3.21.20. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), v Gabali 149,40 EUR 0,00 EUR 149,40 EUR
1.4. kvalifikācijas atzīmju, atļauju, apstiprinājumu un norīkojumu izsniegšana papildus 1.1.apakšpunktā minētajam
1.4.1. katra papildu kvalifikācijas atzīme
1.4.1.1. par klasi Gabali 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
1.4.1.2. par tipu; instrumentālie lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.4.2. nakts lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
1.4.3. speciālie lidojumi (piemēram, planiera buksēšana, akrobātiskie lidojumi) Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
1.4.4. ieraksta par ierobežojumiem svītrošana no apliecības Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.4.5. instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)* Gabali 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
1.4.6. ieraksts apliecībā par angļu valodas 4., 5. vai 6.prasmes līmeni Gabali 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
1.5. citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī izsniegtās gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmju atzīšana par derīgām lidojumiem ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi − derīguma sertifi
1.5.1. derīguma sertifikāta noformēšana (ar vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.5.1.1. privātpilots, brīvā balona, planiera, ultraviegla gaisa kuģa pilots, deltaplāna/motodeltaplāna pilots Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.5.1.2. pārējais personāls nekomerciāliem lidojumiem Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.5.1.3. brīvā balona, planiera, deltaplāna/motodeltaplāna pilots komerclidojumiem Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.5.1.4. pārējais personāls komerclidojumiem Gabali 64,03 EUR 0,00 EUR 64,03 EUR
1.5.2. papildu kvalifikācijas atzīme (klases, tipa, instrumentālo lidojumu), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.5.3. nakts lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.5.4. speciālie lidojumi (piemēram, planiera buksēšana, desantēšana, izmēģinājuma lidojumi) Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.5.5. instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas) Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
1.5.6. privātpilota apliecības īpašnieka pārbaude nakts lidojumu veikšanai Gabali 113,83 EUR 0,00 EUR 113,83 EUR
1.5.7. privātpilota apliecības īpašnieka pārbaude instrumentālo lidojumu veikšanai Gabali 256,12 EUR 0,00 EUR 256,12 EUR
1.6. apliecību un kvalifikācijas atzīmju atjaunošana, papildināšana un derīguma termiņa pagarināšana
1.6.1. apliecības derīguma termiņa pagarināšana
1.6.1.1. studentpilots Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.1.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.1.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām Gabali 17,79 EUR 0,00 EUR 17,79 EUR
1.6.1.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.1.5. planiera pilots Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.1.6. brīvā balona pilots Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.1.7. privātpilots Gabali 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
1.6.1.8. komercpilots Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.6.1.9. aviolīniju transporta pilots Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
1.6.1.10. lidotājs inženieris Gabali 78,26 EUR 0,00 EUR 78,26 EUR
1.6.1.11. lidotājs stūrmanis Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.6.1.12. lidotājs radiotelefona operators Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.6.2. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no iepriekšējās apliecības Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.3. jaunas apliecības izsniegšana iepriekšējās apliecības derīguma termiņa laikā (tās nozaudēšanas, fiziskās nolietošanās vai cita iemesla dēļ)
1.6.3.1. studentpilots Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.3.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.3.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām Gabali 17,79 EUR 0,00 EUR 17,79 EUR
1.6.3.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.3.5. planiera pilots Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.3.6. brīvā balona pilots Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.3.7. privātpilots Gabali 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
1.6.3.8. komercpilots Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.6.3.9. aviolīniju transporta pilots Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
1.6.3.10. lidotājs inženieris* Gabali 78,26 EUR 0,00 EUR 78,26 EUR
1.6.3.11. lidotājs stūrmanis Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.6.3.12. lidotājs radiotelefona operators Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
1.6.3.13. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.4. apliecības izsniegšana, pamatojoties uz iepriekšējo apliecību un kvalifikācijas atzīmēm, saskaņā ar tiesību aktu prasībām (piemēram, datu izmaiņu dēļ)
1.6.4.1. studentpilots Gabali 6,40 EUR 0,00 EUR 6,40 EUR
1.6.4.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots Gabali 6,40 EUR 0,00 EUR 6,40 EUR
1.6.4.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām Gabali 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
1.6.4.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots Gabali 6,40 EUR 0,00 EUR 6,40 EUR
1.6.4.5. planiera pilots Gabali 12,81 EUR 0,00 EUR 12,81 EUR
1.6.4.6. brīvā balona pilots Gabali 12,81 EUR 0,00 EUR 12,81 EUR
1.6.4.7. privātpilots Gabali 17,07 EUR 0,00 EUR 17,07 EUR
1.6.4.8. komercpilots Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.6.4.9. aviolīniju transporta pilots Gabali 51,22 EUR 0,00 EUR 51,22 EUR
1.6.4.10. lidotājs inženieris Gabali 46,95 EUR 0,00 EUR 46,95 EUR
1.6.4.11. lidotājs stūrmanis Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.6.4.12. lidotājs radiotelefona operators Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
1.6.4.13. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.5. kvalifikācijas atzīmes atjaunošana vai derīguma termiņa pagarināšana
1.6.5.1. kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.6.5.2. kvalifikācijas atzīmes atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
1.7. Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) apliecības izsniegšana
1.7.1. iekļaujot vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi
1.7.1.1. studentpilots Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
1.7.1.2. privātpilots Gabali 56,91 EUR 0,00 EUR 56,91 EUR
1.7.1.3. komercpilots Gabali 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
1.7.1.4. daudzpilotu apkalpes pilota apliecība Gabali 156,52 EUR 0,00 EUR 156,52 EUR
1.7.1.5. aviolīniju transporta pilots Gabali 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
1.7.1.6. lidotājs inženieris Gabali 156,52 EUR 0,00 EUR 156,52 EUR
1.7.2. papildu maksa par derīgas kvalifikācijas atzīmes (kas nav apliecības pamatsastāvdaļa) ierakstu apliecībā no iepriekšējās apliecības Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
2. Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, papildu kvalifikācijas atzīme*
2.1. tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
2.2. teorētiskais eksāmens Pārbaude 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
2.3. atkārtots teorētiskais eksāmens Pārbaude 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
2.4. tehniskās apkopes personāla apliecības derīguma termiņa pagarināšana Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
2.5. papildu kvalifikācijas atzīmes izdarīšana Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
3. Gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana, apliecības atjaunošana*
3.1. gaisa satiksmes vadības dispečera mācekļa apliecības izsniegšana Gabali 7,11 EUR 0,00 EUR 7,11 EUR
3.2. gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības pirmreizēja izsniegšana Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
3.3. gaisa satiksmes vadības dispečera kvalifikācijas atzīmes izsniegšana Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
3.4. gaisa satiksmes vadības dispečera kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
3.5. gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības atjaunošana Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
4. Mācību kursu reģistrēšana, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību iestāžu programmu novērtēšana un apliecību, sertifikātu, apstiprinājumu izsniegšana, instruktoru norīkošana
4.1. pamatmaksa par pirmo pārbaudi un apliecības/sertifikāta izsniegšanu*
4.1.1. privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana Gabali 384,17 EUR 0,00 EUR 384,17 EUR
4.1.2. lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
4.1.3. tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
4.1.4. tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
4.1.5. tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
4.2. mācību programmās par katru sākotnējo un papildu kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem*
4.2.1. gaisa kuģa tipam klasē Gabali 106,72 EUR 0,00 EUR 106,72 EUR
4.2.2. gaisa kuģa klasei Gabali 206,32 EUR 0,00 EUR 206,32 EUR
4.2.3. gaisa kuģa tipam
4.2.3.1. līdz 10000 kg Gabali 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
4.2.3.2. no 10001 kg līdz 20000 kg Gabali 398,40 EUR 0,00 EUR 398,40 EUR
4.2.3.3. no 20001 kg līdz 50000 kg Gabali 604,72 EUR 0,00 EUR 604,72 EUR
4.2.3.4. no 50001 kg līdz 100000 kg Gabali 803,92 EUR 0,00 EUR 803,92 EUR
4.2.3.5. vairāk nekā 100000 kg Gabali 1 038,70 EUR 0,00 EUR 1 038,70 EUR
4.2.4. modulārā instrumentālo lidojumu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
4.2.5. modulārā komercpilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
4.2.6. modulārā aviolīniju transporta pilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 853,72 EUR 0,00 EUR 853,72 EUR
4.2.7. integrētā instrumentālo lidojumu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
4.2.8. integrētā komercpilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 1 422,87 EUR 0,00 EUR 1 422,87 EUR
4.2.9. integrētā aviolīniju transporta pilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 1 422,87 EUR 0,00 EUR 1 422,87 EUR
4.3. aviācijas sportistu programmu apstiprināšana* Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
4.4. mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās*
4.4.1. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem Gabali 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
4.4.2. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem Gabali 256,12 EUR 0,00 EUR 256,12 EUR
4.4.3. pārējās disciplīnas (katra) Gabali 298,80 EUR 0,00 EUR 298,80 EUR
4.5. mācību kursu organizēšana
4.5.1. instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa) Persona 256,12 EUR 53,79 EUR 309,91 EUR
4.5.2. instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa) Persona 128,06 EUR 26,89 EUR 154,95 EUR
4.5.3. eksaminētāju kurss (dalības maksa) Gabali 71,14 EUR 14,94 EUR 86,08 EUR
4.6. jebkuras kategorijas lidojumu/navigācijas trenažiera (kas sertificēts citās valstīs, izņemot Apvienoto aviācijas institūciju − JAA sertifikātu) apstiprinājuma izsniegšana*
4.6.1. vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
4.6.2. daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 384,17 EUR 0,00 EUR 384,17 EUR
4.6.3. apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
4.6.4. vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana Gabali 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
4.6.5. daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana Gabali 192,09 EUR 0,00 EUR 192,09 EUR
4.6.6. apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
4.7. instruktora norīkošana*
4.7.1. lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana Gabali 78,26 EUR 0,00 EUR 78,26 EUR
4.7.2. instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude) Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
4.8. mācību kursu, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju, mācību iestāžu programmu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana*
4.8.1. privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 192,09 EUR 0,00 EUR 192,09 EUR
4.8.2. lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 430,42 EUR 0,00 EUR 430,42 EUR
4.8.3. tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 430,42 EUR 0,00 EUR 430,42 EUR
4.8.4. tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam Gabali 430,42 EUR 0,00 EUR 430,42 EUR
4.8.5. tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
4.8.6. mācību programmās par katru kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem
4.8.6.1. gaisa kuģa tipam klasē Gabali 53,36 EUR 0,00 EUR 53,36 EUR
4.8.6.2. gaisa kuģa klasei Gabali 103,16 EUR 0,00 EUR 103,16 EUR
4.8.6.3. gaisa kuģa tipam
4.8.6.3.1. līdz 10000 kg Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
4.8.6.3.2. no 10001 kg līdz 20000 kg Gabali 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
4.8.6.3.3. no 20001 kg līdz 50000 kg Gabali 302,36 EUR 0,00 EUR 302,36 EUR
4.8.6.3.4. no 50001 kg līdz 100000 kg Gabali 401,96 EUR 0,00 EUR 401,96 EUR
4.8.6.3.5. vairāk nekā 100000 kg Gabali 519,35 EUR 0,00 EUR 519,35 EUR
4.8.7. modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 213,43 EUR 0,00 EUR 213,43 EUR
4.8.8. modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 213,43 EUR 0,00 EUR 213,43 EUR
4.8.9. modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
4.8.10. integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 355,72 EUR 0,00 EUR 355,72 EUR
4.8.11. integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 355,72 EUR 0,00 EUR 355,72 EUR
4.8.12. integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
4.8.13. aviācijas sportistu programmu apstiprināšana Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
4.8.14. mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās
4.8.14.1. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
4.8.14.2. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem Gabali 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
4.8.14.3. pārējās disciplīnās (katra) Gabali 149,40 EUR 0,00 EUR 149,40 EUR
5. Apliecības (sertifikāta) izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana, apliecības (sertifikāta) atjaunošana civilās aviācijas medicīnas jomā
5.1. Aviācijas medicīnas centra sertifikāta izsniegšana (pirmreizēja izsniegšana uz vienu gadu vai atjaunošana vairāk nekā divus gadus pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām)* Gabali 711,43 EUR 0,00 EUR 711,43 EUR
5.2. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta izsniegšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei* Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
5.3. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta izsniegšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību I, II un III klasei* Gabali 64,03 EUR 0,00 EUR 64,03 EUR
5.4. medicīniskā atzinuma izsniegšana, pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksaminētāja iesniegtajiem veselības pārbaudes rezultātiem* Gabali 9,96 EUR 0,00 EUR 9,96 EUR
5.5. aviācijas medicīnas eksaminētāja mācību kursu sertifikāta izsniegšana par kursu apmeklējumu
5.5.1. mācību kursu sertifikāta izsniegšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (60 stundu kurss)* Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
5.5.2. mācību kursu sertifikāta izsniegšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (60 stundu papildu kurss)* Gabali 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
5.5.3. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (60 stundu kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti Personai 426,86 EUR 89,64 EUR 516,50 EUR
5.5.4. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (60 stundu papildu kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti Personai 569,15 EUR 119,52 EUR 688,67 EUR
5.5.5. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (kvalifikācijas uzturēšanas kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti Personai 213,43 EUR 44,82 EUR 258,25 EUR
5.5.6. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (kvalifikācijas uzturēšanas kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti Personai 284,57 EUR 59,76 EUR 344,33 EUR
5.6. Aviācijas medicīnas centram izsniegtā sertifikāta darbības termiņa pagarināšana (uz trim gadiem bez ierobežojumiem)* Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
5.7. Aviācijas medicīnas centram izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa atjaunošana laikā līdz diviem gadiem pēc tā derīguma termiņa beigām (sertifikātu izsniedz uz 1 gadu)* Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
5.8. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei* Gabali 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
5.9. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību I, II un III klasei* Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
5.10. aviācijas medicīnas eksaminētāja kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei* Gabali 213,43 EUR 0,00 EUR 213,43 EUR
5.11. aviācijas medicīnas eksaminētāja kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei* Gabali 355,72 EUR 0,00 EUR 355,72 EUR
6. Komerciālā gaisa transporta pakalpojumu sniedzēju (gaisa pārvadājumi) novērtēšana, sertifikātu izsniegšana, sertifikātu derīguma termiņa pagarināšana un grozījumu izdarīšana sertifikātā, atļauju izsniegšana speciālo aviācijas darbu veikšanai un serti
6.1. gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
6.2. gaisa kuģa ekspluatanta darbspējas novērtēšana un gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana uz 1 gadu Gabali 6 893,81 EUR 0,00 EUR 6 893,81 EUR
6.3. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana gaisa taksometra pakalpojumu veikšanai (celtspēja līdz 5700 kg, sēdvietu skaits − līdz 10) uz 1 gadu Gabali 2 582,51 EUR 0,00 EUR 2 582,51 EUR
6.4. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana speciālo aviācijas darbu veikšanai uz 1 gadu Gabali 2 582,51 EUR 0,00 EUR 2 582,51 EUR
6.5. atļaujas izsniegšana speciālo aviācijas sezonas darbu veikšanai (ne vairāk kā četrus mēnešus gadā) Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
6.6. ar atbildību par gaisa kuģa lidojumu drošību saistīto gaisa kuģa īres līguma noteikumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
6.7. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības derīguma termiņa pagarināšana (atbilstoši pilnu laiku nodarbināto darbinieku skaitam)
6.7.1. 5 līdz 10 darbinieki Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
6.7.2. 10 līdz 20 darbinieki Gabali 1 422,87 EUR 0,00 EUR 1 422,87 EUR
6.7.3. vairāk nekā 20 darbinieki Gabali 2 845,74 EUR 0,00 EUR 2 845,74 EUR
6.8. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības derīguma termiņa pagarināšana gaisa taksometra pakalpojumu sniegšanai (celtspēja līdz 5700 kg, sēdvietu skaits − līdz 10) vai speciālo aviācijas darbu veikšanai Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
6.9. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu apstiprināšana
6.9.1. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījuma pirmreizēja izskatīšana Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
6.9.2. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījuma atkārtota izskatīšana Gabali 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
6.10. grozījuma izdarīšana gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā Gabali 156,52 EUR 0,00 EUR 156,52 EUR
6.11. gaisa kuģa ekspluatanta darbības uzraudzība ārpus Latvijas, ja šāda darbība tiek veikta ārpus Eiropas reģiona ilgāk par trim mēnešiem gadā, − gada maksa Gabali 1 422,87 EUR 0,00 EUR 1 422,87 EUR
6.12. lidojuma apkalpes locekļa profesionalitātes pārbaude saskaņā ar Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-OPS) Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
7. Vispārējas nozīmes aviācijas uzraudzība un atļauju izsniegšana*
7.1. pieteikumu izskatīšana un atļauju izsniegšana dalībai aviācijas skatē Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
7.2. korporatīvās aviācijas uzraudzība Gabali 113,83 EUR 0,00 EUR 113,83 EUR
8. Lidlauka pārbaude, sertifikāta izsniegšana, tā derīguma termiņa pagarināšana un grozījumu izdarīšana sertifikātā*
8.1. lidlauka pirmreizējā pārbaude un sertifikāta izsniegšana
8.1.1. vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauki Gabali 113,83 EUR 0,00 EUR 113,83 EUR
8.1.2. vizuālo lidojumu lidlauki Apliecība 498,01 EUR 0,00 EUR 498,01 EUR
8.1.3. neprecīzas nolaišanās lidlauki Apliecība 3 557,18 EUR 0,00 EUR 3 557,18 EUR
8.1.4. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) I kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki Apliecība 7 114,36 EUR 0,00 EUR 7 114,36 EUR
8.1.5. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) II kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki Apliecība 12 805,85 EUR 0,00 EUR 12 805,85 EUR
8.2. lidlauka sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
8.2.1. vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauki Gabali 56,91 EUR 0,00 EUR 56,91 EUR
8.2.2. vizuālo lidojumu lidlauki Gabali 249,00 EUR 0,00 EUR 249,00 EUR
8.2.3. neprecīzas nolaišanās lidlauki Gabali 1 778,59 EUR 0,00 EUR 1 778,59 EUR
8.2.4. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) I kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki Gabali 3 557,18 EUR 0,00 EUR 3 557,18 EUR
8.2.5. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) II kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki Gabali 6 402,92 EUR 0,00 EUR 6 402,92 EUR
8.3. grozījumu apstiprināšana lidlauka ekspluatācijas instrukcijā
8.3.1. vispārējās aviācijas lidlauki Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
8.3.2. pārējie lidlauki Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
8.4. lidlauka būves vai pārbūves projekta apstiprināšana Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
8.5. pieprasīta lidlauka inspekcija Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
9. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecība, ierīkošana un izvietošana (izņemot no valsts budžeta finansētās institūcijas) saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 41.pantu*
9.1. gaisa kuģiem bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošana Gabali 106,72 EUR 0,00 EUR 106,72 EUR
9.2. atzinums par objekta derīgumu ekspluatācijai no lidojumu drošības prasību viedokļa Gabali 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
10. Gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzēja novērtēšana un sertifikāta izsniegšana, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, jauna zemes radiotehniskā aprīkojuma tehniskā uzdevuma dokumentācijas izvērtēš
10.1. gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības darbspējas pārbaude un sertifikāta izsniegšana Gabali 6 900,93 EUR 0,00 EUR 6 900,93 EUR
10.2. gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 3 450,46 EUR 0,00 EUR 3 450,46 EUR
10.3. jauna zemes radiotehniskā aprīkojuma tehniskā uzdevuma dokumentācijas izvērtēšana Gabali 640,29 EUR 0,00 EUR 640,29 EUR
11. Gaisa kuģa lidotspējas tehniskā novērtēšana, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un tās derīguma termiņa pagarināšana*
11.1. gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un tās derīguma termiņa pagarināšana, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
11.1.1. līdz 700 kg Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
11.1.2. no 701 kg līdz 5700 kg Gabali 213,43 EUR 0,00 EUR 213,43 EUR
11.1.3. no 5701 kg līdz 15000 kg Gabali 1 280,58 EUR 0,00 EUR 1 280,58 EUR
11.1.4. no 15001 kg līdz 100000 kg Gabali 1 778,59 EUR 0,00 EUR 1 778,59 EUR
11.1.5. vairāk nekā 100000 kg Gabali 2 988,03 EUR 0,00 EUR 2 988,03 EUR
11.2. atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanai Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
11.3. gaisa kuģa eksporta apliecības izsniegšana par tā derīgumu lidojumiem, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
11.3.1. līdz 700 kg Gabali 25,61 EUR 0,00 EUR 25,61 EUR
11.3.2. no 701 kg līdz 5700 kg Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
11.3.3. no 5701 kg līdz 15000 kg Gabali 455,32 EUR 0,00 EUR 455,32 EUR
11.3.4. no 15001 kg līdz 100000 kg Gabali 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
11.3.5. lielāka par 100000 kg Gabali 981,78 EUR 0,00 EUR 981,78 EUR
12. Tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana, apliecības izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana, kvalifikācijas atzīmes*
12.1. gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas darboties spējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana Gabali 996,01 EUR 0,00 EUR 996,01 EUR
12.2. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi un ikgadējā maksa par kvalifikācijas atzīmes uzturēšanu
12.2.1. A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) − bāzes tehniskā apkope Gabali 227,66 EUR 0,00 EUR 227,66 EUR
12.2.2. A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) − līnijas tehniskā apkope Gabali 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
12.2.3. B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme* Gabali 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
12.2.4. A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg) Gabali 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
12.3. gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana, ikgadējā uzraudzība un gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā Gabali 1 138,30 EUR 0,00 EUR 1 138,30 EUR
12.4. papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu Gabali 498,01 EUR 0,00 EUR 498,01 EUR
12.5. grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā Gabali 227,66 EUR 0,00 EUR 227,66 EUR
12.6. papildu (atkārtota) pārbaude pēc sākotnējā novērtēšanā vai uzraudzības gaitā konstatēto neatbilstību novēršanas Pārbaude 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
12.7. ārvalstīs esošas Latvijas gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (papildus minētajam pakalpojumu saņēmējs no saviem līdzekļiem sedz valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoru ceļa un viesnīcas izd Apliecība 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
12.8. tehniskās apkopes mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana un ikgadējā uzraudzība Apliecība 924,87 EUR 0,00 EUR 924,87 EUR
12.9. papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmi Gabali 498,01 EUR 0,00 EUR 498,01 EUR
13. Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, grozījumu izdarīšana atļaujā*
13.1. gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana, apliecības derīguma termiņa pagarināšana, ja
13.1.1. darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15 Gabali 1 422,87 EUR 0,00 EUR 1 422,87 EUR
13.1.2. darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50 Gabali 3 557,18 EUR 0,00 EUR 3 557,18 EUR
13.1.3. darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100 Gabali 7 114,36 EUR 0,00 EUR 7 114,36 EUR
13.1.4. darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200 Gabali 14 228,72 EUR 0,00 EUR 14 228,72 EUR
13.1.5. darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200 Gabali 21 343,08 EUR 0,00 EUR 21 343,08 EUR
13.2. grozījumu izdarīšana atļaujā (piemēram, ja tiek paaugstināta kvalifikācija vai mainās darbības veids), ja
13.2.1. darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15 Gabali 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
13.2.2. darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50 Gabali 1 778,59 EUR 0,00 EUR 1 778,59 EUR
13.2.3. darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100 Gabali 3 557,18 EUR 0,00 EUR 3 557,18 EUR
13.2.4. darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200 Gabali 7 114,36 EUR 0,00 EUR 7 114,36 EUR
13.2.5. darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200 Gabali 10 671,54 EUR 0,00 EUR 10 671,54 EUR
14. Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā*
14.1. gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
14.1.1. līdz 700 kg Gabali 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
14.1.2. no 701 kg līdz 5700 kg Gabali 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
14.1.3. no 5701 kg līdz 15000 kg Gabali 291,69 EUR 0,00 EUR 291,69 EUR
14.1.4. no 15001 kg līdz 100000 kg Gabali 1 707,45 EUR 0,00 EUR 1 707,45 EUR
14.1.5. vairāk nekā 100000 kg Gabali 2 134,31 EUR 0,00 EUR 2 134,31 EUR
14.2. gaisa kuģa reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
14.3. grozījumu izdarīšana gaisa kuģa reģistrācijas apliecībā Gabali 113,83 EUR 0,00 EUR 113,83 EUR
14.4. gaisa kuģa svītrošana no Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistra Izziņa 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
15. Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju izgatavošana
15.1. jebkura veida valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" kompetencē esošas izziņas izsniegšana (izņemot izziņas izsniegšanu institūcijai, ko finansē no valsts budžeta) Gabali 2,84 EUR 0,60 EUR 3,44 EUR
15.2. jebkura veida dokumenta kopijas izgatavošana Gabali 0,28 EUR 0,06 EUR 0,34 EUR
16. Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu un sertificēšanai pakļautu bezpilota gaisa kuģu reģistrācija
16.1. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta reģistrācija Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
16.2. sertificēšanai pakļauta bezpilota gaisa kuģa reģistrācija Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
17. Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti
17.1. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sākotnējā novērtēšana un vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) izsniegšana Gabali 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR
17.2. vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) grozīšana Gabali 300,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR
17.3. vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) turētāja novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam Gabali 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
17.4. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums, pamatojoties uz iepriekš definētu riska izvērtējumu (PDRA), un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
17.5. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums bez iepriekš definēta riska izvērtējuma un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana Gabali 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
17.6. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšana Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
17.7. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesnieguma izvērtējums un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
18. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana, sertifikāta izdošana
18.1. atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
18.2. atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikāta izsniegšana Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
18.3. specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
18.4. specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes sertifikāta izsniegšana Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
19. Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģa jomā novērtēšana un apliecības izsniegšana. Deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji
19.1. atzītās struktūras apstiprināšana Gabali 300,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR
19.2. atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
19.3. atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
19.4. atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas pārbaude Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
19.5. atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas sertifikātu izsniegšana Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
19.6. deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
Normatīvie akti: