Cenrādis:
Paternitātes un perentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi
Organizācija:
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (standarta variants – 3 cilvēki) Vienība 367,95 EUR 77,27 EUR 445,22 EUR
2. paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (1 papildu cilvēks) Vienība 120,04 EUR 25,21 EUR 145,25 EUR
3. paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (nestandarta variants 2 cilvēki – bērns + tēvs) Vienība 274,79 EUR 57,71 EUR 332,50 EUR
Normatīvie akti: