Cenrādis:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem Latvijā un/vai Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību valstīs Stunda 29,88 EUR 6,27 EUR 36,15 EUR
2. Tikšanās programmu sagatavošana ārvalstu kompānijām, kuras vēlas Latvijā realizēt preces un pakalpojumus Stunda 36,30 EUR 7,62 EUR 43,92 EUR
3. Eksporta semināru organizēšana Latvijā Stunda 28,17 EUR 5,92 EUR 34,09 EUR
4. Reklāmas izvietošana informatīvajos materiālos
4.1. reklāma (krāsaina, izmērs A4:62370 mm2) uz informatīvā materiāla 2. un 3.vāka Vienība 1 707,45 EUR 358,56 EUR 2 066,01 EUR
4.2. reklāma (krāsaina, izmērs A4:62370 mm2) informatīvā materiāla iekšpusē Vienība 1 422,87 EUR 298,80 EUR 1 721,67 EUR
4.3. reklāma informatīvā materiāla nodaļas sākumā un beigās (krāsaina, izmērs 31185 mm2) Vienība 853,72 EUR 179,28 EUR 1 033,00 EUR
4.4. reklāma informatīvā materiāla nodaļas beigās (krāsaina, izmērs 15592,5 mm2) Vienība 498,01 EUR 104,58 EUR 602,59 EUR
4.5. reklāma informatīvā materiāla iekšpusē (krāsaina, izmērs 2200 mm2) Vienība 71,14 EUR 14,94 EUR 86,08 EUR
5. Sniegto pakalpojumu apmaksa Gabali - - -
Normatīvie akti: