Nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā reģistrācija
Выбранная организация: Valsts ieņēmumu dienests
Краткое описание:
Reģistrācijas veidlapa, kuru nerezidents (ārvalstu komersants) aizpilda, lai reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā vienlaikus iesniedzot informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.
Получатели:
Privāto tiesību Juridiska persona
Максимальный срок (по рабочим дням):
3
Описание процесса
Документы и формы
Другая информация
Связанные службы
Возможности обжалования
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.
Напоминание
Нормативные акты
Запрос службы
Valsts ieņēmumu dienests
Kонтактная информация: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Сведения об обновлении службы: 02.05.2023