Pirmreizēji iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai
Выбранная организация: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Краткое описание:
Tiek izvērtēts pārskats par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai
Получатели:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Максимальный срок (по рабочим дням):
22
Описание процесса
Документы и формы
Другая информация
Связанные службы
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Jāiesniedz iesniegums un sagatavotais pārskats papīra formā un elektroniskā formā, kas sagatavots atbilstoši 2012.gada 21.augusta MK noteikumiem nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”.
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Другая контактная информация: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Рабочее время
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Другая контактная информация: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Рабочее время
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc pārskata izvērtēšanas pārskata iesniedzējam tiek nosūtīts rēķins.
2. Pēc rēķina apmaksas tiek izsniegts izraksts no Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas protokola par krājumu akceptēšanu vai pārskats tiek atdots atpakaļ pārskata iesniedzējam, norādot trūkumus, nepieciešamo labojumu veikšanai, ja pārskats neatbilst prasībām, kas noteiktas 21.08.2012. MK noteikumos Nr.570 un zemes dzīļu izmantošanas licencē ģeoloģiskai izpētei.
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Другая контактная информация: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Рабочее время
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Другая контактная информация: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Рабочее время