Cenrādis:
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes Dokuments/Datne 2,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR
2. Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē
2.1. platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) Objekts 26,00 EUR 0,00 EUR 26,00 EUR
2.2. platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) Objekts 37,00 EUR 0,00 EUR 37,00 EUR
2.3. platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) Objekts 51,00 EUR 0,00 EUR 51,00 EUR
2.4. par katru hektāru virs 1 hektāra Objekts 48,00 EUR 0,00 EUR 48,00 EUR
3. Būvju situācijas plāna izsniegšana
3.1. platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) Objekts 32,00 EUR 0,00 EUR 32,00 EUR
3.2. par katru hektāru virs 1 hektāra Objekts 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
4. Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē Objekts 13,00 EUR 0,00 EUR 13,00 EUR
Normatīvie akti: