Cenrādis:
Par nodevu par RD Pilsētas attīstības dep.izstrādāto oficiālo dok.un to apliecinātu kopiju saņemšanu
Organizācija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un tā nosacījumiem
1.1. Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 Lēmums 34,15 EUR 0,00 EUR 34,15 EUR
1.2. Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 Lēmums 65,45 EUR 0,00 EUR 65,45 EUR
2. Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
2.1. Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 Lēmums 34,15 EUR 0,00 EUR 34,15 EUR
2.2. Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 Lēmums 65,45 EUR 0,00 EUR 65,45 EUR
3. Plāns ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei
3.1. Inženierkomunikāciju projektēšana, trase līdz 100 m Pakalpojums 65,45 EUR 0,00 EUR 65,45 EUR
3.2. Inženierkomunikāciju projektēšanai, katri nākamie 100 m Pakalpojums 19,92 EUR 0,00 EUR 19,92 EUR
3.3. Reklāmas objekta projektēšanai Pakalpojums 31,30 EUR 0,00 EUR 31,30 EUR
4. Reklāmas/Reklāmas objekta izvietošanas atļauja Atļauja 22,77 EUR 0,00 EUR 22,77 EUR
5. Tirdzniecības vietas pase fiziskām personām Pakalpojums 9,96 EUR 0,00 EUR 9,96 EUR
6. Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
6.1. Viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai fiziskām personām Izziņa 32,73 EUR 0,00 EUR 32,73 EUR
6.2. Viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai juridiskām personām Izziņa 46,95 EUR 0,00 EUR 46,95 EUR
6.3. Pārējie būvobjekti Izziņa 46,95 EUR 0,00 EUR 46,95 EUR
7. Izziņa par būves neesamību dabā
7.1. Fiziskām personām Izziņa 32,73 EUR 0,00 EUR 32,73 EUR
7.2. Juridiskām personām Izziņa 46,95 EUR 0,00 EUR 46,95 EUR
8. Arhīva izziņas par zemesgabala grupu/grunti vai adresi sagatavošana Izziņa 19,25 EUR 0,00 EUR 19,25 EUR
9. Informatīvas arhīva izziņas par pieprasītajiem dokumentiem sagatavošana (tostarp arī par negatīvu rezultātu) Izziņa 19,99 EUR 0,00 EUR 19,99 EUR
10. Lēmums par apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai un vienkāršotajai rekonstrukcijai
10.1. Fiziskām personām Lēmums 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
10.2. Juridiskām personām Lēmums 44,11 EUR 0,00 EUR 44,11 EUR
11. Lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai
11.1. Fiziskām personām to īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās Lēmums 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
11.2. Juridiskām personām Lēmums 44,11 EUR 0,00 EUR 44,11 EUR
12. Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātā dokumenta noraksts, izraksts un apliecināta kopija Lēmums 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
Normatīvie akti: