Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Выбранная организация: Centrālā statistikas pārvalde
Краткое описание:
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem.
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem sadalījumā pa valstīm.
Importa (vai eksporta) dati par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām
Importētāju vai eksportētāju saraksts atbilstīgi norādītajiem kritērijiem.
Получатели:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Максимальный срок (по рабочим дням):
10
Описание процесса
Платежи
Другая информация
Связанные службы
OрганизацияПо возрастанию
Имя связанной службы
Centrālā statistikas pārvalde Консультация по официальной статистике