Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Выбранная организация: Centrālā statistikas pārvalde
Краткое описание:
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem.
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem sadalījumā pa valstīm.
Importa (vai eksporta) dati par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām.
Получатели:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Максимальный срок (по рабочим дням):
10
Описание процесса
Платежи
Другая информация
Связанные службы
Возможности обжалования
Напоминание
Izmantojot maksas pakalpojumu ārējās tirdzniecības datu iegūšanai jānorāda preces kodi, izmantojot starptautisko preču klasifikāciju "Kombinētā nomenklatūra" (pieejama CSP mājaslapas sadaļā "Klasifikācijas").
CSP tīmekļa vietnē Intrastat helpdesk https://e.csp.gov.lv/helpdesk pieejama papildinformācija par Intrastat sistēmu - preču ārējās tirdzniecības statistiku ar Eiropas Savienības valstīm.
Нормативные акты
Centrālās statistikas pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 732; 01.12.2018)
Запрос службы
Centrālā statistikas pārvalde
Kонтактная информация: Rīga, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV - 1010
Сведения об обновлении службы: 11.09.2023