Заявление для обжалования решения экспертизы по инвалидности

  • Название: Заявление для обжалования решения экспертизы по инвалидности
  • Описание: E-pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Владелец: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
  • Код: EP63
  • Вид: Синхронный услуга - пользователь получает результаты без промедления
  • Идентификатор: URN:IVIS:100001:EP-EP63-V1-0
  • Аутентификация:

    Эта электронная услуга поддерживает следующие методы аутентификации:

  • Войдите, чтобы открыть электронные услуги Oткрыть инструкцию